Občina Mengeš

Pričetek obnove celotne Slomškove ulice v ponedeljek, 25. oktobra 2021

Pričetek obnove celotne Slomškove ulice v ponedeljek, 25. oktobra 2021

Občina Mengeš je v sodelovanju z JKP Prodnik začela z obnovo vodovoda in kanalizacije po celotni Slomškovi ulici v naselju Mengeš. Na občini Mengeš opozarjajo, da je sistematično investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ključnega pomena za varno oskrbo s pitno vodo in ustrezno urejeno odvajanje komunalne odpadne vode. Investicija se bo predvidoma zaključila vsaj z grobim slojem asfalta konec leta 2021.

Obnova Slomškove ulice v naselju Mengeš je večji investicijski projekt, kjer bo Občina Mengeš v sodelovanju z JKP Prodnik poleg obnove vodovoda in kanalizacije, po celotni Slomškovi ulici obnovila celotno cestišče, vzpostavila javno razsvetljavo ter obnovila tudi vse hišne priključke.

V času del bo potrebna občasna popolna zapora na trasi del, dostopi do objektov bodo ustrezno označeni s prometno signalizacijo. Prebivalci Slomškove ulice so bili o začetku del še posebej obveščeni. Investicija se bo zaključila predvidoma konec leta 2021 z vsaj z grobim slojem asfalta. Uroš Drobež, vodja investicij na Občini Mengeš, je povedal: »Že sedaj prosimo vse občanke in občane v prometu, da spoštujejo prometno signalizacijo in s tem zagotovijo nemoteno izvajanje del ter tako zagotavljajo varnost v prometu tako sebi, predvsem pa najbolj ranljivim skupinam.«