Občina Mengeš

Tudi CČN Domžale Kamnik vključena v mednarodno raziskavo odpadnih vod za analizo razširjenosti drog v slovenskih mestih

Tudi CČN Domžale Kamnik vključena v mednarodno raziskavo odpadnih vod za analizo razširjenosti drog v slovenskih mestih

Slovenija že četrto leto sodeluje v mednarodni raziskavi o uporabi prepovedanih drog z analizo odpadnih vod. Raziskavo vodi Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, v Sloveniji pa jo koordinira Institut Jožef Stefan (IJS). V Sloveniji raziskava poteka v sodelovanju s podjetji JP CČN Domžale-Kamnik, VOKA SNAGA Ljubljana, Mariborski vodovod, Marjetica Koper, Komunala Novo mesto in Komunalno podjetje Velenje. Za območje JP CČN Domžale-Kamnik, občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin, Komenda in Cerklje na Gorenjskem, je bilo ugotovljeno, da, v primerjavi z letom 2019 kažejo nižjo uporabo prepovedanih stimulativnih drog, kot sta kokain in amfetamin, kar je v skladu z dejstvom, da so bili vzorci leta 2020 odvzeti v času prvega zaprtja države, ki je najverjetneje otežilo dostopnost in uporabo drog. Velja pa opozorilo, da analiza odpadnih vod na območju JP CČN Domžale-Kamnik poteka tretje leto, kar še ni dovolj za napovedovanje časovnih in prostorskih trendov. Med leti 2018 in 2020 so na IJS na tem območju zaznali trend povečanja porabe THC. V projektno nalogo ARRS je vključen tudi NIJZ, ki bo zagotovil podatke o uporabi in razširjenosti prepovedanih drog, alkohola in kajenja.

V letu 2011 je raziskava o uporabi prepovedanih drog z analizo odpadnih vod pokrila populacijo 14 milijonov Evropejcev iz 11 držav in 19 evropskih mest, v letu 2020 pa že 50 milijonov prebivalcev iz 27 držav in 99 evropskih in svetovnih mest. V Sloveniji je nosilec projekta IJS, izvaja pa ga Skupina za organsko analizo Odseka za znanosti o okolju, ki jo vodi prof. dr. Ester Heath.

Skupina je pojasnila, da droge ob uživanju potujejo skozi uporabnikovo telo, se metabolizirajo in z urinom izločajo kot mešanica starševskih spojin in metabolitov, zatem pa se njihova pot nadaljuje z odpadno vodo po kanalizaciji do čistilne naprave. V odpadnih vodah raziskovalci določajo biomarkerje izbranih drog, ki so lahko starševske spojine (droge) ali njihovi metaboliti. Med preučevane droge so uvrščeni kanabis (THC), kokain (benzoilekgonin), heroin (6-acetilmorfin), amfetamin (AMP), metamfetamin (MAMP) in ekstazi (MDMA).

Podatke o razširjenosti pridobivajo z epidemiologije odpadnih vod predstavljajo sestavljeni 24-urni vzorci neprečiščene odpadne vode na vtokih čistilnih naprav in sicer 7 zaporednih dni enkrat letno, konec marca ali v začetku aprila. Analize pa lahko izvajajo le laboratoriji, ki z mednarodno primerjalno analizo pokažejo zanesljivost svojih merilnih metod.

Za leto 2020 so rezultati pokazali, da je poraba drog v Sloveniji v večini primerov pod evropskim povprečjem in je dokaj primerljiva z zahodnoevropskimi državami.

Več informacij na spletni strani JP CČN Domžale-Kamnik