Občina Mengeš

V aprilu 2021 potekajo tradicionalne društvene čistine akcije, skupne čistilne akcije zaradi ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 ne bo

V aprilu 2021 potekajo tradicionalne društvene čistine akcije, skupne čistilne akcije zaradi ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 ne bo

Občina Mengeš vsako leto aprila podpre društvene čistilne akcije in na svetovni dan Zemlje organizira skupno čistilno akcijo. V letu 2021 potekajo društvene čistilne akcije od petka, 9. aprila 2021, do ponedeljka, 19. aprila 2021. Skupne čistilne akcije pa, zaradi ukrepov za zajezitev epidemije covid-19, ne bo. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je o tradicionalni aprilski čistilni akciji povedal: »V občini Mengeš že kar nekaj let, vse od vseslovenske čistilne akcije Očistimo Slovenije, ugotavljamo, da se je zavest ljudi o odlaganju smeti v naravo spremenila. Vse manj smeti je odloženih tam, kjer ne bi smela biti. Pomemben del k osveščenosti prav gotovo prispevajo tudi programi v vrtcu in šoli.«

Občina je sledila »Razdelilnem načrtu za čistilne akcije društev« in tako kot vsako leto območje občine Mengeš razdelila na območja, ki jih čistijo posamezna društva. Bogo Ropotar, podžupan, ki sodeluje pri organizaciji čistilne akcije je povedal: »V letu 2021 smo društva obvestili še preden je bilo znano oziroma se je začelo velikonočno zaprtje države. Tako kot vsako leto smo zagotovili vreče za smeti in rokavice, v letu 2021 tudi zaščitne maske. Zaradi epidemije covid-19 se je letos spremenil način odvoza smeti, kontejnerjev za pobrane odpadke ne bo na običajnih lokacijah, ampak se bodo vreče z odpadki zbirale pri zbirnem mestu za odpadke (pri smetarnici) na parkirišču za Kulturnim domom Mengeš. Občina pa bo sproti skrbela za njihov odvoz

V občini Mengeš se programi osveščanja o odlaganju odpadkov izvajajo že v Vrtcu Mengeš in v Osnovni šoli Mengeš, del osveščanja pa poteka tudi v organizaciji Javnega komunalnega podjetja Prodnik s pomočjo vesoljčka Grini. Vsekakor je osveščanje o pomenu pravilnega odlaganja odpadkov dolgotrajen proces, ki zahteva prenos znanja tudi med generacijami. V Vrtcu Mengeš poteka projekt EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA, ki najmlajše uči okoljske odgovornosti, na Osnovni šoli Mengeš pa projekt EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA, ki izobražuje o ekološkem načinu življenja. V oba projekta otroci aktivno vključujejo tudi starše, saj pridobljeno znanje o pozitivnem odnosu do okolja, zdravem načinu življenja v zdravem okolju, racionalni rabi energije in ločevanju odpadkov širijo v svojih družinah. Pomemben del k vzgoji odgovornega odnosa do okolja poteka tudi v okviru Javnega komunalnega podjetja Prodnik, ki s pomočjo vesoljčka Grini v igralnici »Grini in Smetolovaj«, »Grinijevih novic«, »grinipedije« in »grinijevih zapovedi« skozi igro v progam vključuje najmlajše in njihove starše.

Koordinatorji čistilnih akcij ugotavljajo, da so v naravi odloženi odpadki vedno redkejši, nekaj več jih je ob regionalnih cestah. Ponovno pa se pojavlja vse več nepravilno odloženi gradbeni odpadki. Na Občini Mengeš opozarjajo, da imajo vsi v občini Mengša možnost odpadke odložiti v Centru za ravnanje z odpadki Dob.