Občina Mengeš

V juliju zgrajen sekundarni vodovod na odseku ceste Dobeno – Šorn

V juliju zgrajen sekundarni vodovod na odseku ceste Dobeno – Šorn

Na Dobenu je v okviru projekta obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v občini v letu 2021 potekala gradnja manjkajočega sekundarnega voda na odseku ceste Dobeno – Šorn. Vzporedno so potekala tudi investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu med hišnimi številkami Dobeno 22 in 75 ter v sodelovanju z JKP Prodnik d.o.o. obnova vseh hišnih priključkov. Investicija se je zaključila konec meseca julija z novo asfaltno prevleko po celotni širini ceste.

Vsako leto se skladno z načrtom obnovitvenih del sanira del vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v občini, primarni cilj obnove gospodarske javne infrastrukture je varno in nemoteno zagotavljanje pitne vode ter ustrezno urejeno odvajanje komunalne odpadne vode.