Občina Mengeš

V občini Mengeš bo potekalo zbiranje nevarnih odpadkov v četrtek, 22. aprila 2021

V občini Mengeš bo potekalo zbiranje nevarnih odpadkov v četrtek, 22. aprila 2021

V občini Mengeš bo zbiranje nevarnih odpadkov potekalo za Kulturnim domom Mengeš, na Slovenski cesti 30. Zabojnik za zbiranje nevarnih odpadkov bo na lokaciji od 14.30 do 20.00. Nevarne odpadke naj prinese polnoletna oseba in pri tem spoštuje epidemiološke ukrepe za omejitev širjenja epidemije covid 19. V primeru, da ste v tem terminu zadržani, lahko nevarne odpadke kadarkoli v delovnega časa centra brezplačno oddate v Centru za ravnanje z odpadki Dob.

 

Med nevarne odpadke spadajo:

 • akumulatorji, baterije,
 • zdravila,
 • pesticidi,
 • barve, laki,
 • topila, razredčila, lepila,
 • kozmetika,
 • čistila,
 • neonske cevi,
 • odpadno jedilno in motorno olje,
 • pločevinke s potisnim plinom,
 • embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi …


Prosimo vas, da pri predaji nevarnih odpadkov upoštevate naslednja navodila:

 • Nevarne odpadke hranite v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da med prevozom na zbirno mesto ne pride do razlitja vsebine.
 • Tekoči odpadki naj bodo v zaprti posodi.
 • Ostri odpadki morajo biti v zaprti posodi iz stekla ali trde plastike.
 • Pomembno je, da se odpadki med seboj ne mešajo, saj to lahko povzroči nepredvideno reakcijo med različnimi snovmi.
 • Odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, ki ste jih dobili z nakupom izdelka, iz katerega je odpadek nastal.
 • Dokler nevarnih odpadkov ne oddate v akciji zbiranja, jih hranite na suhem, varnem in otrokom nedosegljivem mestu.


Delovni čas Centra za ravnanje z odpadki Dob, od 1. aprila do 31. oktobra (poletni termin)

Ponedeljek - petek, od 14.00 do 20.00

Sobota, od 8.00 do 18.00