Občina Mengeš

V občini Mengeš začeli z asfaltiranjem regionalne kolesarske povezave Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana

V občini Mengeš začeli z asfaltiranjem regionalne kolesarske povezave Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana

Regionalna kolesarska povezava, ki občino Mengeš povezuje s sosednjima občinama, občino Kamnik in občino Trzin ter najprej z Mestno občino Ljubljano, v mesecu maju in juniju dobiva na trasi ob regionalni cesti Mengeš – Kamnik asfaltno prevleko. Prvi del kolesarske povezave po Kamniški in Slovenski cesti, vse od uvoza pa do izvoza v rondo, je bil s talnimi oznakami opremljen že v mesecu aprilu. Intenzivno se pripravlja tudi povezava z rondoja, ki Mengeš povezuje z občino Trzin, do naselja Loka pri Mengšu. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je povedal: »Kolesarska trasa bo povezana z Loko pri Mengšu prek odcepa za poslovno stavbo, kjer se komunalno opremljajo zemljišča in ureja nova cesta. Kolesarska povezava bo nato potekala po cestišču v Loki pri Mengšu vse do občine Trzin.«

Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana je pomemben del trajnostne mobilnosti, saj na območju trase dnevno potuje več kot deset tisoč prebivalcev na delovna mesta ali v šolo. Za občino Mengeš bo regionalna kolesarska povezava zanimiva tako za dnevne migrante, kot za mlade družine z majhnimi otroci ter turiste. Razvoj kolesarstva v turizmu oziroma raziskovanje novih območij na kolesu je svetovni trend v turizmu in zato se pričakuje, da bo nova povezava ponudila potencial za razvoj turizma ne samo občinam, ki smo vključene, ampak tudi sosednjim občinam.

Barbara Strajnar, vodja projektne skupine, ki sodelujejo s predstavniki vseh vključenih občin, je o uporabi kolesarske povezave povedala: »Kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana bo predana v uporabo jeseni, seveda pa bodo deli trase, ki bodo urejeni že prej, varni za uporabo

Uroš Drobež, vodja investicij v Občini Mengeš, pa je pojasnil: »Pomemben del kolesarske povezave bo potekal po Slovenski cesti. Trasa na omenjeni cesti se bo urejala v sklopu projekta rekonstrukcije Slovenske ceste od Glavnega trga do Trga kostanjev. Pričakujemo, da se bo rekonstrukcija Slovenske ceste začela v poletnih mesecih in zaključila pozno jeseni

Kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana bo dolga več kot 13 kilometrov, od tega bo kar 6,5 km novozgrajene oziroma rekonstruirane. Sredstva za izgradnjo so zagotovljena v Evropskem skladu za regionalni razvoj in proračunu Republike Slovenije, manjši del pa bodo predstavljala tudi lastna sredstva vključenih občine. Predviden delež Občine Mengeš je približno 220.000 evrov.