Občina Mengeš

V Topolah od avtobusne postaje do naselja 3,5 metrov široka cesta

V Topolah od avtobusne postaje do naselja 3,5 metrov široka cesta

Občina Mengeš vsako leto nameni del proračuna za izgradnjo, prenovo in obnovo cest v občini, saj s tem zagotavlja večjo pretočnost prometa, nižje vzdrževalne stroške, predvsem pa varnost za vse udeležence v prometu.

V juniju je bil na javnem naročilu izbran izvajalec za izvedbo gradbenih del na trasi ceste od avtobusne postaje ob glavni cesti Moste – Mengeš do naselja Topole. Omenjena cesta je dotrajana in na nekaterih delih ožja od 3 metrov, zaradi česar se uničujejo bankine in je cesto potrebno prekomerno vzdrževati.

Izvajalec je z delom začel v drugi polovici avgusta in sicer bo obnovil cesto v ocenjeni dolžini 350 metrov. Skladno z obnovo cestišča bodo v tem delu obnovljene tudi bankine in javna razsvetljava.