Občina Mengeš

V začetku septembra se je zaključila tudi sanacija vodovoda in kanalizacije na delu Zadružniške ulice

V začetku septembra se je zaključila tudi sanacija vodovoda in kanalizacije na delu Zadružniške ulice

V mesecu juliju so se začela obnovitvena dela na vodovodu in kanalizaciji na delu Zadružniške ulice, med hišnimi številkami Zadružniške ulica od 1 do 9 in hišnimi številkami Zoranine ulice med 20 in 27. V času sanacije je bila na območju investicije urejena tudi meteorna kanalizacija in dograjena javna razsvetljava. Investicija bo zaključena predvidoma konec avgusta s preplastitvijo ulice po celotni širini ceste.

 

Vsako leto se skladno z načrtom obnovitvenih del sanira del vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v občini, primarni cilj obnove gospodarske javne infrastrukture je varno in nemoteno zagotavljanje občanom pitne vode ter ustrezno urejeno odvajanje komunalne odpadne vode. V jeseni se bo tako začela obnova Slomškove ulice v Mengšu.