Občina Mengeš

Za projekt regionalne kolesarske pot Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana pridobili podporo za črpanje evropskih nepovratnih sredstev

Za projekt regionalne kolesarske pot Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana pridobili podporo za črpanje evropskih nepovratnih sredstev

Regionalna kolesarska povezava od Kamnika do Ljubljane bo namenjena dnevi migraciji prebivalcev na delovno mesto in mesto šolanja v občinah Kamnik, Mengeš, Trzin in Ljubljana. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je pojasnil: »Na občini Mengeš smo pristopili k projektu , ker verjamemo, da lahko pomemben del dnevnega motornega tranzitnega prometa skozi občino Mengeš poteka tudi na okolju bolj prijazen način, na kolesih. S spodbujanjem vseh, ki dnevno potujejo v Ljubljano ali Kamnik, da za transport uporabijo kolo, bomo v naši občini povečali kakovost bivanja in seveda posredno tudi spodbujali k zdravemu načinu življenja.« Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš, ki sodeluje na projektu je povedal: »Naloga projektne skupine je bila, da določi prioritete, traso in seveda pridobi kar največ nepovratnih sredstev. Sedaj bo naša skupna naloga, da spremenimo naše navade in začnemo kolo uporabljati pri vsakodnevnih opravilih.«

Projekt Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin - Ljubljana v skupni vrednosti 3.823.271 EUR, vodi projektna pisarna Občine Kamnik, ki je ob podpori vključenih občin uspela pridobiti podporo za črpanje nepovratnih sredstev, od tega 2.485.327 EUR (65,01%) iz Evropske Unije in 621.331 (16,25%) EUR iz državnega proračuna, preostanek v višini  716.612 EUR (18.74 % od celotne investicije), pa Občina Kamnik v višini 210.892 EUR , Občina Mengeš v višini 217.643 EUR, Občina Trzin v višini 268.202 EUR in Mestna občina Ljubljana v višini 19.874 EUR.

Na začetku leta 2020 je na območju občine Kamnik, občine Mengeš, občine Trzin in mestne občine Ljubljana živelo 337.651 prebivalcev, od tega skoraj 13.500 prebivalcev dnevno potuje med omenjenimi občinami na delovno mesto in za namen šolanja. Z vzpostavitvijo regionalne kolesarske povezave, ki bo povezala najgosteje poseljene dele regije in največji migracijski center, se tako vzpostavlja priložnost za uporabo koles za vsakodnevna opravila in s tem uresničuje cilje trajnostne mobilnosti. Poleg dviga kvalitete bivanja, varovanja okolja in spodbujanja zdravega načina življenja se s kolesarsko povezavo omogoča kolesarjem tudi udobno in hitro povezavo do javnega potniškega prometa. Kolesarska infrastruktura v urbanih območjih se prilagaja že definirani rabi prostora oziroma prostorskim razmeram, na območjih izven zgoščenih naselij pa se vzpostavljajo varne poti.

Trasa regionalne kolesarske poti Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Kolesarska povezava se bo začela v občini Kamnik, v Podgorju oziroma na Duplici in se bo vzporedno z regionalno cesto nadaljevala po Mengeškem polju vse do krožnega krožišča v Mengšu. V občini Mengeš bo potekala skozi središče Mengša oziroma po Slovenski cesti do južnega krožnega križišča, kjer bo zavila proti zahodu ter se nadaljevala skozi naselje Loka pri Mengšu proti Trzinu. V občini Trzin bo potekala po industrijski coni, kjer bo v veliki meri potekala rekonstrukcija oziroma izboljšava obstoječe kolesarske poti. Na koncu industrijske cone bo kolesarka povezava na obstoječem semaforiziranem križišču prečkala Štajersko cesto in v nadaljevanju potekala po že obstoječi enostranski dvosmerni kolesarski stezi. Povezava se bo zaključila v Mestni občini Ljubljana in sicer na križišču Dunajske in Štajerske ceste, od koder poteka naprej že obstoječa kolesarska povezava čez Črnuče.

V občini Mengeš bo regionalna kolesarska povezava potekala v varovalnem pasu regionalne državne ceste Mengeš-Duplica do krožnega križišča (Mengeška obvoznica). Preko krožnega križišča se bo trasa nadaljevala po Slovenski cesti, skozi središče Mengša, vse do južnega krožnega križišča z obvoznico. V krožnem križišču bo zavila proti zahodu v smeri Liparjeve/Gasilske ceste, kjer bo zavila proti jugu skozi naselje Loka pri Mengšu vse do meje z občino Trzin.

Načrtovana ureditev je sklada s prometno ureditvijo občine Mengeš, saj se z novo izgrajeno obvoznico tranzitni motorni promet umika iz središča mesta oziroma Slovenske ceste. Na predvideni trasi ni nikjer urejenih površin za kolesarje, na Liparjevi ulici in Gasilski cesti so na vozišču označeni piktogrami »Sharrow«. Kolesarska povezava bo v naravi deloma zgrajena kot nova kolesarska pot, deloma kot kolesarski pas na vozišču in deloma kot »sharrow«.

Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin - Ljubljana bo dolga 13,74 km in bo sestavljena iz petih tipov kolesarskih površin, kolesarske poti v dolžini 4,87 km, kolesarske steze v dolžini 2.15 km, kolesarskega pasu na vozišču v dolžini 3.36 km, kolesarske površine na pločniku v dolžini 0,29 km in kolesarske površine na prometnih pasovih v dolžini 3.06 km.