Občina Mengeš

Zgrajen manjkajoči hodnik za pešce na Glavičevi

Zgrajen manjkajoči hodnik za pešce na Glavičevi

Občina Mengeš v sklopu investicijsko vzdrževalnih del na javnih površinah vsako leto izvede dela z namenom izgradnje manjkajoče infrastrukture. Redno izvajanje vzdrževalnih del na prometnih in drugih javnih površinah je pomembno predvsem za izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje nemotenega odvodnjavanja, nenazadnje pa tudi za zagotavljanje enotnega oblikovanja naselij in s tem prijetnega življenjskega okolja za občane