Aktivnosti ob svetovnem dnevu hrane

V soboto, 16. oktobra 2021, obeležujemo svetovni dan hrane in ker je prehrana eden od pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje, je Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Ljubljana ob tej priložnosti pripravili krajši nabor osnovnih informacij o zdravem prehranjevanju. Na ta način želimo opolnomočiti starše, otroke, mladostnike in ostale družinske člane ter spodbujati zdrave prehranske navade. 

V obdobju intenzivne rasti in razvoja je ključnega pomena zagotavljanje varne, raznovrstne in uravnotežene prehrane, ki je prilagojena posameznikovim prehranskim potrebam. Način prehranjevanja v otroštvu in mladostništvu nosi dolgoročne posledice na zdravju in vpliva na oblikovanje prehranjevalnih navad v kasnejšem življenju. Prehranjevalni vzorci, osveščenost in odnos do prehranjevanja se najpogosteje prenašajo znotraj družine. Pri tem imajo starši oz. skrbniki veliko vlogo in odgovornost. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Območni enoti Ljubljana, upajo, da vam bodo ponujene informacije iz pripravljenega gradiva v pomoč.


Svetovni dan hrane 2021

Lokalno pridelano

Osnovna živila

Pot iz šole

Prehranska dopolnila

Prinašanje hrane

Ravnovesje

Skupni obroki

Uravnotežen obrok

Voda

Zajtrk

Pripravila:

mag. Branka Đukić, NIJZ-OE Ljubljana