Občina Mengeš

Javni razpis PONI LUR za 4. skupino bodočih podjetnikov s poslovnimi idejami

Javni razpis PONI LUR za 4. skupino bodočih podjetnikov s poslovnimi idejami

Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji je že četrta priložnost za bodoče podjetnike s poslovnimi idejami v agenciji Ljubljanski urbani regiji. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je objavila že četrti razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), ki je namenjen vsem, ki imajo inovativne in napredne ideje ter si želijo stopiti na samostojno podjetniško pot, manjka pa jim nekaterih ključnih znanj. Program je oblikovan tako, da udeleženci v štirih mesecih osvojijo znanja in veščine, ki so nujni za uspešen in učinkovit razvoj ideje ter zagon podjetja. 

V okviru projekta jih čaka zaposlitev na agenciji ter popolno podporno podjetniško okolje. S pomočjo mentorjev in uspešnih podjetnikov ter strokovnjakov z različnih področij bodo pridobivali številna znanja, vse od razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela in načrta, marketinških in promocijskih aktivnosti, poslovne komunikacije, upravljanje z IKT, pridobivanje virov financiranja in osnovna pravna ter finančna znanja.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v bivališče v eni od 26 občin Ljubljanske urbane regije ter da lahko pred pričetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev.

Razpis je objavljen na spletni strani www.rralur.siPrijave so možne do petka, 17. septembra 2021, udeleženci pa bodo v projekt vključeni predvidoma s petkom, 1. novembrom 2021.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak delovni dan do vključno srede, 15. septembra 2021 med 8.00 in 13.00, na telefonski številki 01 306 19 35 oz. elektronski pošti poni@rralur.si

Vabljeni tudi na informativni dan, k i bo potekal v ponedeljek, 6. septembra 2021 ob 10. uri v veliki sejni sobi, Stavba B, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana oziroma v primeru novih ukrepov preko video-povezave Zoom. Obvezne so predhodne prijave preko obrazca, objavljenega na www.rralur.si

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Za projekt »Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR« v vrednosti 831.480,00 EUR bo ESRR prispeval 582.036,00 EUR.