Obvezne spremembe v gospodarskih družbah

Novela Zakon o gospodarskih družbah določa, da morajo vse družbe, tako nove kot tudi obstoječe, obvezno vpisati v poslovni register Slovenije elektronski naslov družbe.


Določen je rok 1 leta od uveljavite zakona, to je do 24.2.2022.


Obveznost velja za kapitalske in osebne gospodarske družbe ter tudi za gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij. Obveznost ne velja za samostojne podjetnike.


Vse družbe lahko postopajo sledeče:

  • Vloži se Predlog za spis spremembe SAMO v PRS. Vlogo lahko oddajo imetniki kvalificiranih digitalnih potrdil (Signeca, Halcom, PoštaCa..) sami preko aplikacije https.//spot.gov.si ali pa uredijo postopek s pomočjo SPOT svetovalcev.
  • Vloga se lahko pošlje klasično tudi po pošti na izpostave Ajpes (https.//ajpes.si), po elektronski pošti oz. osebno oziroma kontaktirate najbližjo točko SPOT.

https://www.ajpes.si/doc/spot/03_Prijava_za_vpis_v_PRS_za_DPS.pdf


  • V primeru kakršnekoli spremembe postopkov v družbi, se v sodni register hkrati uredi tudi elektronski naslov družbe.


Družbe, ki so v preteklosti vpisale elektronski naslov naj preverijo, ali imajo označen naslov kot javno objavljen!


Elektronski naslov družbe je javen podatek, ki bo objavljen na spletni strani Ajpesa v Poslovnem registru Slovenije. V kolikor družbe do roka ne bodo uredile elektronskega naslova je določena kazen, zato še pravočasno uredite svoje obveznosti.

 

Več informacij pri podjetniški svetovalki Ireni Tonin na e: Irena.tonin@gzs.si 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj