Seje občinskega sveta

Mandat 2018 - 2022

Mandat 2014-2018
Mandat 2011-2014