1. izredna seja, 10.1.2019

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 

Na podlagi 29. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17)

 

S K L I C U J E M

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v 

ponedeljek, 18. februarja 2019, ob 17. uri, v 

sejni sobi, poročni dvorani Občine Mengeš (Slovenska cesta 30, Mengeš).

 

Predlagam naslednji dnevni red:


1. OBRAVNAVA PRITOŽBE MAG. TOMAŽA ŠTEBETA ZOPER „ODLOČITEV“ OVK OBČINE MENGEŠ, KI LAHKO VPLIVA NA PODELITEV MANDATOV                                                                                                                   Župan Občine Mengeš 

                                                                                                                 Franc JERIČ


Opomba: Dodatno gradivo prejmete naknadno.


Vabljeni:


- članice in člani občinskega sveta,
- občinska uprava.