3. izredna seja, 28.5.2019

Številka: 9000–6/2019-1 

Datum: 22.5.2019  

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 

Na podlagi 29. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17)


S  K  L  I  C  U  J  E  M 

3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v 

torek, 28. maja, 2019, ob 17.00, v 

sejni sobi, poročni dvorani Občine Mengeš (Slovenska cesta 30, Mengeš).

 

Predlagam naslednji dnevni red:

1. PREDHODNO SOGLASJE OBČINSKEGA SVETA K PREVZEMU OBVEZNOSTI – SOGLASJE ZA PODPIS POGODBE Z IZBRANIM IZVAJALCEM GRADITELJ KAMNIK ZA GRADNJO ŠPORNE DVORANE


                                                                                                                                                             Župan Občine Mengeš 

                                                                                                                                                         Franc Jerič


Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,
- občinska uprava.