VEM točka v Mengšu

VEM točka MENGEŠ
Slovenska cesta 28
1234 Mengeš
Telefon: 01 723 81 01,
e-pošta: vem@razvoj.si

Uradne
ure:  
SREDA   OD 9.00 - 16.00 URE 

STRANKE SPREJEMAMO PO PREDHODNI NAJAVI!!!
 
Storitve VEM točke:

Svetovanje
 svetovanje potencialnim podjetnikom o pravno-formalnih oblikah registracije dejavnosti,  
 izvajanje osnovnih svetovalnih storitev, povezanih z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij, 
 priprava in posredovanje odgovorov na posamezna kompleksnejša vprašanja uporabnikov (e-pošta in osebni stiki) in usmerjanje na ustrezne ustanove.
 
  • izvajanje registracij in statusnih sprememb s.p. in d.o.o. ter ostalih povezanih postopkov z uporabo e-VEM aplikacije,
  • izvajanje osnovnega svetovanja pri postopku registracije in statusnih spremembah uporabnikov,
  • merjenje zadovoljstva in mnenj uporabnikov storitev e-VEM,
  • evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij.
 
Informiranje vseh ciljnih skupin (mikro, mala in srednja podjetja):
  • pridobivanje ključnih informacij lokalnega oz. regionalnega značaja, uporabnih za vse ciljne skupine naročnika na ključnih področjih poslovanja podjetij in podjetnikov,
  • redno diseminiranje informacijskih paketov z uporabo različnih orodij (e-mail, pošta) do uporabnikov (e-bilten Moj spletni priročnik in ostali paketi informacij),
  • priprava in posredovanje odgovorov na posamezna kompleksnejša vprašanja uporabnikov (e-pošta in osebni stiki), ki se navezujejo na vsebino informacijskih paketov,
  • izvajanje izobraževalnih delavnic za vse ciljne skupine naročnika v sodelovanju z naročnikom, Slovenskim podjetniškim skladom in Ministrstvom RS za gospodarstvo, kjer bodo predstavljeni ključni podporni inštrumenti za podjetništvo,
  • izvajanje animacijskih in drugih aktivnosti za pridobivanje novih uporabnikov podpornih storitev in za dvig podjetniške kulture na lokalnem območju.
 
Več o podjetniških vsebinah, razpisu in  si poglejte na poslovnem portalu območja Srca Slovenije