Projekti

Projekt: STARA HIŠNA IMENA

Projekt: STARA HIŠNA IMENA

14. 6. 2018

 

 

Naziv projekta: Stara hišna imena


Kulturno dediščino slovenskega podeželja predstavljajo tudi stara hišna imena, ki odražajo življenje in delo ljudi v nekem prostoru. Projekt krepi splošno zavedanje ljudi o pomenu ohranjanja ustnih izročil in narečij, ter ustvarja medgeneracijski most z mlajšo generacijo, da bo dediščina lokalnih krajev živela še naprej v pristni obliki.

 

Projekt Stara hišna imena obeležuje najmanj 800 hišnih imen v 29 naseljih petih občin. Izvedenih bo najmanj 10 srečanj z domačini na lokalnem nivoju ter izdanih pet publikacij.

 

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Vodice

Ostali partnerji: Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš, Občina Trzin

 

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

 

Skupna vrednost projekta je 39.450,00 evrov.

 

   Projekt: OŽIVITEV TRŽNIC NA OBMOČJU LAS

Projekt: OŽIVITEV TRŽNIC 

14. 6. 2018

 

 

Naziv projekta: Oživitev tržnic 

 

V občinah Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Vodice in Trzin bodo tržnice okrepili z dodatnimi stojnicami, ki bodo razširile ponudbo prodajalcev in spodbujale kroženje ponudnikov na tržnicah v različnih občinah.

 

Oživitev tržnic je namenjena povečanju ponudbe domačih pridelovalcev in izdelovalcev ter posledično tudi večjemu zavedanju prebivalcev o dodani vrednosti domačih pridelkov in izdelkov v primerjavi z izdelki multinacionalk. Namenjena je povečanju ponudbe domačih pridelovalcev in izdelovalcev ter posledično tudi večjemu zavedanju prebivalcev o dodani vrednosti domačih pridelkov in izdelkov v primerjavi z izdelki multinacionalk.

 

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Medvode

Ostali partnerji: Občina Vodice, Občina Mengeš, Občina Trzin, Občina Domžale, Občina Komenda

 

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

 

Skupna vrednost projekta je 110.432,09 evra.

 

   


Projekt: Zgodbe naših mokrišč

Projekt: Zgodbe naših mokrišč

  

Mokrišča so eden najbolj ogroženih in najhitreje izginjajočih življenjskih okolij. Nosijo številne pomembne funkcije v naravi, ki pa med prebivalstvom niso splošno poznane. Zato je pomembno, da Zgodbe naših mokrišč povečujejo ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč med lokalnim prebivalstvom ter krepijo aktivni pristop k dolgoročnemu in trajnostnemu ohranjanju mokrišč v občinah Trzin, Medvode, Mengeš in Vodice.

 

Aktivnosti projekta bodo prispevale k izboljšanju stanja štirih lokalnih mokrišč z naravovarstvenim statusom in ureditvi teh mokrišč z manjšo infrastrukturo za opazovanje in doživljanje narave. Prek dogodkov, delavnic in izobraževanj za lokalne vodnike ter obsežnim promocijskim materialom se bo usmerjalo in povečalo zavedanje krajanov in obiskovalcev o biotski raznovrstnosti ter ekosistemskih storitvah mokrišč. S šestnajstimi izobraževalnimi in doživljajskimi aktivnostmi na lokalnih mokriščih ter dolgoročnejšim izobraževalnim programom na OŠ Mengeš se bo gradilo pozitiven odnos otrok in mladine do narave.

 

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Mengeš

Ostali partnerji: Občina Trzin, Občina Medvode, Občina Vodice, Zavod RS za varstvo narave, Osnovna šola Mengeš

 

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.


Skupna vrednost projekta je 166.592,71 evra.

 

  

   Projekt: Mreža poti LAS

Naziv projekta: Mreža poti LAS

 

Omrežje kolesarskih povezav in varnih kolesarskih poti se razprostira na območju šestih občin. Omogoča trajnostne oblike mobilnosti krajanov ter spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog. Neposredno prispeva tudi k spodbujanju turističnega razvoja na območju, saj omogoča različne izbire rekreativnih poti ter dostop do naravnih in kulturnih zanimivosti na območju.

 

V okviru projekta Mreža poti LAS je predvidena ustrezna označitev poti s prometno signalizacijo in talnimi oznakami za večjo prometno varnost kolesarjev. Za vzpostavitev povezav se koristijo obstoječe prometne površine – občinske javne ceste in poti, izjemoma pa tudi regionalne ceste.

 

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Domžale

Ostali partnerji: Občina Mengeš, Občina Medvode, Občina Komenda, Občina Trzin, Občina Vodice

 

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje


Skupna vrednost projekta je 150.630,66 evra.