Grb

Grb občine Mengeš je heraldično pravilno oblikovan in vključuje en predmet, ki je posnet po grbu nekdanjih vitezov Mengeških, lastnikih gradu na Gobavici nad Mengšem. Grafično sledi Valvasorjevim zapisom v Grbovni knjigi, kjer je grb opisan kot modri trnek v srebrnem polju. V grbu Občine Mengeš sta tako dve barvi, bela in modra, obrobljen pa je z rdečo barvo.Zastava

Zastava je razdeljena po sredini na dve polji, na levo modro in desno belo polje. V zastavo je vključen tudi grb, ki je tako po širini kot po višini nameščen na sredini. Grb je na zastavi v enakem razmerju z zastavo, tako da je zgornja stranica grba enaka širini enega polja oziroma polovici širine zastave.

Občinski svet občine Mengeš je na svoji 10. seji dne, 8. 11. 1995, sprejel ODLOK O UPORABI GRBA IN ZASTAVE OBČINE MENGEŠ (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/95), v katerem je določena vsebina ter uporaba obeh simbolov.