Grad Jablje

V Loki pri Mengšu stoji graščina, ki je po svoji stavbni zasnovi že povsem novodobna, renesančna, le v drobnih formah so ohranjene gotske slogovne značilnosti. Grad je bil, kot beremo v novejši literaturi, omenjen že v 15. stoletju. V resnici srečamo ime Jablje prvič že v listini iz leta 1268.

Valvasor trdi, da so Jablje pozidali leta 1530. Ima srednjeveško zasnovo, zdajšnja arhitektura pa ohranja renesančni značaj. Večje predelave je bil deležen po potresu leta 1895. Današnja podoba je rezultat korenite prenove, končane leta 2004.

Dragocena je arhitektura gradu in freske s posvetnimi prizori Franca Jelovška. Grad je leta 2006 sprejel v svoje okrilje Center za evropsko prihodnost. Med slovenskim predsedovanjem Evropski uniji v prvi polovici leta 2008 pa je služil kot glavni protokolarni objekt.

Danes grad gosti najrazličnejše dogodke, od porok, koncertov, seminarjev in kongresov do viteških iger in ostalih protokolarnih dogodkov.

Več …www.jable.si


Del iz knjige Stopar, Ivan (1991): Gradovi na Slovenskem. Ljubljana: CK.