Kapelice v občini Mengeš

Občina Mengeš je poznana tudi po kapelicah. V register kulturne dediščine so vpisane kapelica na Spodnjem Dobenu, kapelica in kraljeva kapelica v Loki pri Mengšu, Zelenčeva kapelica in kapelica sredi vasi Topole.

Kapelica na Spodnjem Dobenu je zidana kapelica zaprtega tipa, ki je bila postavljena ob 50-letnici Marijinega prikazovanja v Lurdu leta 1908. Niša je oblikovana kot grotto (lurška votlina), v kateri je kip Lurške Matere božje iz belega marmorja.

Kapelica v Loki pri Mengšu je zidana kapelica zaprtega tipa, pravokotnega tlorisa, s polkrožno nišo, ki jo zapirajo kovana vrata. V niši je lesen kip Marije pomočnice kristjanov z Jezuščkom v eni roki in žezlom v drugi. Streha je bila preoblikovana leta 1929 v konkavno oblikovane strešine.

Kraljeva kapelica v Loki pri Mengšu je zidana kapelica zaprtega tipa s piramidasto streho in trikotnim čelom na pročelju. V dveh polkrožnih plitvih nišah so ostanki stenske poslikave (sv. Florjan in sv. Mihael), delo F. Marčuna iz leta 1924. Notranjost je leta 1935 poslikal S. Čad.

Zelenčeva kapelica v Mengšu je iz leta 1892, ko je bila v celoti podrta, njeni deli pa porabljeni pri gradnji nove kapelice. Od starejše kapelice so ohranjeni kamnita čelna slopa, kovana ograja in kip Pieta (Fr. Tončič, Kamnik 1892).

Kapelica sredi vasi v Topolah je zidana kapelica zaprtega tipa z dvokapno streho, profiliranim pročeljem s trikotnim čelom in pilastri. V kapelici je mavčni kip Križanega iz 20. stoletja.