Mengeški grad

Na prvo posredno omembo gradu (kot Meingosburg) naletimo leta 1154, ko se omenja mengeški vitez, andeški ministerial Ditrik iz Mengša. Grad Mengeš za časa svojega obstoja nikoli ni bil upodobljen. Zgolj okvirno se o njegovi nekdanji zasnovi poučimo le iz topografske skice, ki jo je leta 1967 posnel arhitekt Peter Fister. Pod objavo je spremno besedilo, ki omenja dvoje s tremi obrambnimi jarki ločenih platojev. Ostanki zidovja so opazni le na večjem, severnem, delno sekundarno izravnanem platoju, medtem ko so na južnem platoju delno še ohranjene razvaline cerkvice sv. Lovrenca.

V poročilu so omenjeni tudi temelji polkrožne stavbe ob njej, za katere lahko sodimo, da predstavljajo ostanek neke mlajše, nesporno renesančne fortifikacije.


Povzeto iz Gradovi A–Z: Mengeš (grad) Mannsburg. Dostopno nahttp://www.gradovi.net/ (16. 10. 2007)