Ravbarjev ali Zgornji grad

Po Valvasorju je mengeški dvorec (Hoff Manspurg) dobil ime po utrdbi ali gradu na hribu. Ker je bilo poslopje zelo slabo, ga Valvasor imenuje gradič ali dvorec, čeprav mu je pripadala polovica posesti nekdanjega mengeškega gospostva. Na glavnem portalu gradu sta dva grba rodbin Haller in Hohenwart, letnica 1567 in napis

 

.IORG.HALLR.

ES.ZERGET.ALLES.

MARTHA.HALLERIN.

GOT.WIL SO HABEN.

 

Grad je imel v svoji zgodovini kar nekaj lastnikov. Po drugi svetovni vojni so grad in posestvo podržavili ter vse skupaj leta 1949 kot splošno ljudsko premoženje dodelili Državnemu podjetju za gozdne semenarne in drevesnice Ljubljana, marca 1963 pa podjetju Semesadike Mengeš. Leta 1982 je grad kupila obrtna zadruga Zora Domžale za poslovne prostore in ga lepo obnovila.

Več v knjigi Stražar, Stane (1993): Mengeš in Trzin skozi čas. Mengeš in Trzin, KS