Razpela in znamenja

V občini Mengeš so v registru kulturne dediščine označena tudi številna razpela, med najbolj opaznimi so na Spodnjem Dobenu, Kraljevi in Jožefovčev križ v Loki pri Mengšu in drugje ter številnimi znamenji, ki se nahajajo po celotnem območju občine. Med bolj prepoznavnimi sta Vrbčevo kužno znamenje in Slopno znamenje na robu Mengeškega polja.