Staretov ali spodnji grad

Nekdanji stari mengeški grad je v poznem 16. oziroma zgodnjem 17. stoletju postal neprimeren za bivanje, posest pa je bila že močno razdrobljena. Valvasor poroča, da je mengeški dvor, kot naslednik dela nekdanje mengeške posesti, nekako med letoma 1625 in 1630 pozidal Leopold Raumschüssel. Od druge polovice 17. stoletja dalje se je zvrstila na graščini še cela vrsta lastnikov. Med okupacijo pa so Nemci vso posest zaplenili. Po zadnji vojni so graščino podržavili, leta 1948 pa so jo dodelili Državnemu posestvu Jablje – Mengeš – Križ. Zdaj so v njem dotrajana stanovanja, čez cesto pa na urejenem grajskem vrtu stoji okrepčevalnica.

Povzeto iz Gradovi A–Z: Mengeš (grad) Mannsburg. Dostopno na http://www.gradovi.net/ (16. 10. 2007)