Župnijska cerkev sv. Mihaela

Najstarejši in najdragocenejši umetnostni spomenik v Mengšu je župnijska cerkev sv. Mihaela. Že na zunaj deluje kot triladijska romanska bazilika in predvidoma sega v konec 13. stoletja. Prvotno je imela cerkev tri ladje, katere srednja je še danes širša od stranskih in tudi višja. Vsaka teh ladij se je v romanski dobi končala s polkrožnim oltarnim prostorom – apsido. V gotski dobi, kmalu po letu 1400, so odstranili omenjene tri apside in dogradili zdajšnji prezbiterij, ki ga krasijo znamenite freske Janeza Ljubljanskega. Zvonik je ostal romanski; dvigal se je nad streho med prezbiterijem in ladjo.

Mengeška cerkev je omenjena tudi v seznamu cerkva na Kranjskem, ki so morale leta 1526 svoje dragocenosti dati za vojno proti Turkom. Starejšo romansko zasnovo je prekrila gotika, pozneje pa barok.

Več v knjigi Stražar, Stane (1993): Mengeš in Trzin skozi čas. Mengeš in Trzin, KS