Pšata

Pšata je desni pritok Kamniške Bistrice, del porečja Save. Dolga je 28,4 km in izvira na južnem delu Kamniško-Savinjskih Alp. Njen kraški izvir priteka na površje pod Krvavcem. Pšata teče čez celotno občino Mengeš, skozi Topole se vije pod hrib Gobavica. Najlepše se potok Pšata vidi

...

Dobeno

Ime Dobeno izhaja iz imena drevesa dob – hrast, močnega, velikega drevesa, ki v precejšnjem številu nudi senco obiskovalcem na območju Dobena.
Dobeno sestavljajo položna vzhodna in jugovzhodna pobočja Rašice, ki spada med kraški svet, za katerega so značilne kraške jame. Na območju

...

Kraške jame – Kraljeva jama

Kraljevajama je del kraškega sveta širšega rašiško-dobenskega območja. Na omenjenemobmočju je kar precej kraških jam. Najlepša med raziskanimi je prav Kraljevajama, ki je zelo barvita in ima s številnimi kapniki, zavesami in čipkami vse,kar imajo najlepše kraške jame.


...

Gobavica

Gobavica je severni odrastek Rašiškega hribovja. Strmo se dviga nad Mengšem in meri 433 mn. v. Na vrhu Gobavice stoji Mengeška koča, ki je najnižje ležeča planinska koča v Sloveniji; ponaša se s priznanjem Planinske zveze Slovenije Družini prijazna planinska koča.
Dostop na Gobavico je

...

Rašica

Rašica je osamelec na zahodu Kamniško-Bistriške ravnine in je ena najbolj priljubljenih izletniških točk v bližini. Najvišja točka Rašice je vrh Staneta Kosca, 641 mn. v. Na vrhu so leta 1957 v spomin na ustanovitev Kamniškega bataljona postavili 17 m visok razgledni leseni stolp, ki so

...

Phliški bajer

V neposredni bližini zaselka Potok, ki leži v severnem deluŠinkovega Turna, se v občini Mengeš nahaja bajer. Nastal naj bi pred približno200 leti. Na območju današnjega bajerja so nekoč kopali glino, in ko je nastalajama, jo je zalila voda bližnjega studenca.

Phliški bajer v dolžino

...

Cegvenški bajer

Cegvenškibajer je v bližini naselja Loka pri Mengšu oziroma neposredni bližini naseljaPristava. Nastal je na območju nekdanje opekarne.

Poznan jepo raznovrstnih redkih rastlinah in živalih.

Mimobajerja vodi zelo zanimiva pot ob južnem vznožju Gobavice do jezera Pristava oziromaRašice.


...

Dolina Ručigajevega studenca – dolina Planik

Dolina Planik je zamočvirjena kraška uvalaob vznožju Dobenega. Značilnost kraške uvale je ponikalnica, ki jo imenujemoRučigajev studenec.

Voda v dolino Planik priteče v treh potokih,eden izmed njih je Ručigajev studenec, in se zbira v začetku doline v mokrišču.Mokrišče v dolini

...

Drevored Lipce in Mengeško polje

Drevored Lipce je drevored lip, dragocen naravni spomenik, kije bil del gradu Groblje. Prvizapisi o tem drevoredu segajo v leto 1825, zato lahko sklepamo, da so najstarejše lipe stare že več kot 200 let.Ta drevored, ki je edini ohranjeni del parkovne zasnove ob nekdanji graščiniGroblje,

...

Drnovo

NaDrnovem so večinoma kmetijske površine, med katerimi so urejene številnesprehajalne poti, ki nudijo lep razgled na Kamniško-Savinjske Alpe, delKaravank in Julijce s Triglavom.


...