Občina Mengeš

Dolina Ručigajevega studenca – dolina Planik

Dolina Ručigajevega studenca – dolina Planik

Dolina Planik je zamočvirjena kraška uvala ob vznožju Dobenega. Značilnost kraške uvale je ponikalnica, ki jo imenujemo Ručigajev studenec.

Voda v dolino Planik priteče v treh potokih, eden izmed njih je Ručigajev studenec, in se zbira v začetku doline v mokrišču. Mokrišče v dolini Planik je rastišče evropsko pomembne vrste orhideje Loeselove grezovke. Dolina Planik je tudi življenjski prostor ogroženih metuljev, hroščev, netopirjev ter mesojedih rastlin okroglolistne in dolgolistne rosike.

V okolici mokrišča so ekstenzivni mokrotni travniki in gozd.