Drevored Lipce in Mengeško polje

Drevored Lipce je drevored lip, dragocen naravni spomenik, ki je bil del gradu Groblje. Prvi zapisi o tem drevoredu segajo v leto 1825, zato lahko sklepamo, da so najstarejše lipe stare že več kot 200 let. Ta drevored, ki je edini ohranjeni del parkovne zasnove ob nekdanji graščini Groblje, poteka v smeri vzhod-zahod. Poimenovan je tudi most med občinama, saj povezuje občini Mengeš in Domžale. Najdebelejša lipa v drevoredu ima obseg pet metrov, obsegi drugih lip pa merijo od 1,5 do 4 metre.

Čeprav drevored stoji razmeroma na samem, njegovo območje izredno radi obiskujejo sprehajalci psov oziroma rekreativci, tako tekači kot kolesarji. Domačini območje ob drevoredu imenujejo tudi Mengeško polje.