Urejanje prostora

Oddaja pobude za spremembo namembnosti_dopis

Oddaja pobude za spremembo namembnosti_obrazec


Zahteva za izdajo lokacijske informacije_dopis

Zahteva za izdajo lokacijske informacije_obrazec