Franc Zabret (4. 9. 1934–3. 6. 2015)

Franc Zabret je priznanje prejel za aktivno delovanje v občini Mengeš. Že takoj po šolanju je začel delovati kot blagajnik Rdečega križa v Mengšu ter se vključil v delo planinskega društva kot prvi načelnik mladinskega odseka. Leta 1970 je postal prvi predsednik novoustanovljenega Smučarskega društva Mengeš in je v njem deloval več kot 12 let. Franc Zabret je bil 20 let predsednik območne organizacije Rdečega križa, ki je pokrivalo območje Domžal, Mengša, Trzina, Lukovice in Moravč. Aktivno je deloval na področju turizma, več kot 15 let je bil predsednik Turističnega društva Mengeš.

V obdobju aktivnega delovanja v Turističnem društvu Mengeš je skupaj s sodelavci skušal čim več postoriti za lepši izgled Mengša, izdali so vrsto publikacij, bili organizatorji in soorganizatorji raznih prireditev. Uspešno so predstavljali občino Mengeš na sejmih Alpe Adria, v Arboretumu Volčji Potok, Beljaku na avstrijskem Koroškem, v Slovenskih Konjicah s srednjeveško ohcetjo, na narodnih nošah v Kamniku, seveda na Sejmu v Mengšu (pred tem na Mihaelovem sejmu) in še vrsto drugih prireditvah ter akcijah. Uspešno je deloval na področju tako imenovane Podjetne regije za turizem osmih sosednjih občin.

Franc Zabret je bil poleg naštetega več kot 20 let aktiven tudi v teniški sekciji Športnega društva Partizan in Kolesarskega društva Mengeš. Kot član Kulturnega društva Mihaelov sejem pa je vrsto let sodeloval kot eden izmed organizatorjev tradicionalnega Mihaelovega sejma v Mengšu, zdaj Sejem v Mengšu.