Slavko Pišek (28. 2. 1923–15. 3. 2007)

Slavko Pišek je prejel priznanje za dolgoletni, nesebični prispevek na družabnem in društvenem področju v občini Mengeš. Vedno se je zavzemal in deloval za kulturni razvoj Mengša, še posebej v kulturnem društvu Svoboda, v katerem je bil najprej tajnik, kasneje pa predsednik. Zaslužen je za aktivnosti gledališke sekcije, mešanega pevskega zbora, folklorne skupine in za to, da se Mengeš uvršča med najbolj aktivne kraje na kulturnem področju.

Da je bilo folklorno društvo Svoboda Mengeš tako uspešno v svoji preteklosti, kot je tudi v sedanjosti, je velika zasluga Slavka Piška, saj je znal organizacijsko motivirati člane društva posameznih sekcij, hkrati pa tudi zagotoviti materialna in finančna sredstva, ki so bila potrebna za uresničitev programov. več…

Bil je organizator številnih javnih prireditev v Mengšu in je opravljal številne delovne dolžnosti v drugih društvih (TVD Partizan, Turistično društvo, Mengeška godba, Nogometni klub idr.). Zaradi vsestranske aktivnosti je postal častni član Mengeške godbe in Kulturnega društva Svoboda Mengeš. Zagotovo lahko trdimo, da je njegov prispevek velik na mnogih področjih javnega življenja v občini. Kot predsednik gradbenega odbora za obnovo kulturnega doma in kot član odbora Gasilskega društva Mengeš ima tudi veliko zaslug za izgradnjo Gasilsko-godbenega doma v Mengšu. Za razvoj Mengša se je torej vedno in povsod angažiral ter s tem žrtvoval veliko prostega časa, vzgajal tako tudi svoje otroke, ki se aktivno vključujejo v razvojne tokove Mengša.