Za izvajanje tekočega in interventnega vzdrževanja ter odprava napak na javni razsvetljavi v občini Mengeš skrbi:

JAVNA RAZSVETLJAVA, d. d.
Center za prijavo napak
T: 00 386 1 58 63 600
F: 00 386 1 54 29 400
E: info@jr-lj.si
www.jr-lj.si