Za področje oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda, ravnanja z odpadki in pokopališko službo v občini Mengeš skrbi:

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK DOMŽALE, d. o. o.
Savska cesta 34
1230 Domžale
T: 00 386 1 729 54 30
F: 00 386 1 729 54 50
E: info@jkp-prodnik.si
www.jkp-prodnik.si