Glasbena šola Domžale je vzgojno izobraževalni zavod, ustanovljen za opravljanje dejavnosti glasbenega izobraževanja po programih, po katerih se pridobi javno veljavna izobrazba. Glasbeno šolo je ustanovila Občina Domžale, skupaj s soustanoviteljicami, ki so: Občina Lukovica, Občina Mengeš, Občina Moravče in Občina Trzin. Glasbena šola Domžale je stalna članica Zveze slovenskih glasbenih šol (ZSGŠ), ravnatelj pa je njen predsednik in delegat ZSGŠ v Evropski zvezi glasbenih šol (EMU).

 

Glasbena šola Domžale z oddelkom v Mengšu izobražuje, vzgaja in sooblikuje osebnost učenca, odkriva in razvija glasbene talente, omogoča učencem, da svoje znanje pokažejo na nastopih in koncertih, talentiranim učencem daje možnost, da se udeležujejo tekmovanj, učencem, ki želijo nadaljevati šolanje na srednji stopnji, omogoča pripravo za nadaljevanje šolanja, omogoča učencem umetniško doživljanje in izražanje glasbe in vzgaja izobražene ljubitelje glasbe. Učenci pridobivajo izkušnje za delovanje v ljubiteljskih skupinah, orkestrih in zborih, vzgaja za obče kulturne vrednote, vzgaja za medsebojno spoštovanje, strpnost, sodelovanje z drugimi in vzgaja čut odgovornosti, skrbi za ohranjanje glasbene dediščine in skrbi za ohranjanje lastne kulturne dediščine. Oddelek Mengeš deluje v nekdanjih prostorih osnovne šole.

 

Glasbena šola Domžale
Oddelek Mengeš
Trdinov trg 8
1234 Mengeš
T:00 386 1 723 71 93
T:00 386 1 723 01 38
https://www.gs-domzale.si/