Predstavitev Knjižnice Janeza Trdine Mengeš z natančnimi podatki o lokaciji, naslovu, kontaktu, telefonu, urniku in zemljevidom ter aktualnimi dogodki in projekti, zgodovino ter sprehodom po Knjižnici Domžale na povezavi

Aktualni dogodki v Knjižnici Janeza Trdine Mengeš
KNJIŽNICA DOMŽALE
(enota Mengeš)

Slovenska cesta 30
1234 Mengeš
T: 01 723 73 74
www.knjiznica-domzale.si


Vpis v knjižnico:
Za otroke do 18. leta starosti je vpis v knjižnico brezplačen.
Odrasli (zaposleni, upokojenci ...), ki imajo stalno prebivališče v občini Mengeš oziroma v občinah ustanoviteljicah, plačajo članarino v znesku 6 evrov.
Ostali, ki imajo stalno prebivališče izven občine Mengeš oziroma občin ustanoviteljic, pa 12 evrov.
Plačila članarine so oproščeni brezposelni ob predložitvi dokazila Zavoda za zaposlovanje in invalidi z veljavno evropsko kartico invalidov.
Članarina se plača enkrat na leto.

Knjižnica Janeza Trdine Mengeš je odprta vsak dan, in sicer:
ponedeljek od 13.00 do 19.00
torek od 13.00 do 19.00
sreda od 8.00 do 14.00
četrtek od 13.00 do 19.00
petek od 8.00 do 14.00

Poletni delovni čas
ponedeljek zaprto
torek od 13.00 do 19.00
sreda
zaprto
četrtek od 13.00 do 19.00
petek od 8.00 do 14.00