Osnovna šola Roje je javni zavod, ki izvaja vzgojno-izobraževalni program za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Izvaja program oddelkov vzgoje in izobraževanja ter razvojnega oddelka in prilagojen vzgojno-izobraževalni program za OŠ z nižjim izobraževalnim standardom. Ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničujejo Občinski sveti Občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Trzin in Moravče.

 

Osnovna šola ROJE
Kettejeva ulica 15
1230 Domžale

T:00 386 1 722 52 60
F:
00 386 1 722 52 65
E:
OS.Roje@quest.arnes.si
www.roje.si