Vrtec Mengeš je javni zavod, katerega ustanovitelj je Občina Mengeš. Njegove temeljne naloge so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Izvaja javno veljavni program. Deluje v enotah, in sicer v vrtcu Gobica, Sonček ter Oblaček in dodatno skupino Mravljice.

 

Uprava Vrtca Mengeš
ENOTA GOBICA
Šolska ulica 12
1234 Mengeš
T:00 386 1 72 30 220
F:00 386 1 72 30 225
E:info@vrtec-menges.com

 

ENOTA SONČEK
Zoranina ulica 5
1234 Mengeš
T:00 386 1 72 37 500
M:00 386 41 812 005
E:soncek@vrtec-menges.com

 

ENOTA OBLAČEK
Zoranina ulica 5
1234 Mengeš
M:00 386 51 855 152
E:oblacek@vrtec-menges.si


Skupina Mravljice
M:00 386 31 773 100
E:
mravljice@vrtec-menges.si

www.vrtec-menges.com