Datum: 25.9.2014

Spoštovane volivke in volivci

Obveščamo vas, da lahko svoj glas oddate na predčasnem glasovanju, ki bo organizirano na volišču št. 7201901– MLADINSKI CENTER MENGEŠ, Slovenska c. 28, Mengeš, in sicer v torek 30. septembra, sredo 1. oktobra in četrtek 2. oktobra 2014 od 11.00 do 19.00 ure.

Občinska volilna komisijaDatum: 16.9.2014
- SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANA OBČINE MENGEŠ DNE 5.10.2014.pdfDatum: 16.9.2014
- SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ DNE 5.10.2014.pdfDatum: 27.08.2014
- SPOROČILO O ORGANIZATORJU VOLILNE KAMPANJE - OBRAZEC.pdf
- KANDIDATURA ZA ŽUPANA - OBRAZEC.pdf
- SOGLASJE KANDIDATA ZA ŽUPANA - OBRAZEC.pdf
- LISTA KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA - OBRAZEC.pdf
- SOGLASJE KANDIDATA ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA - OBRAZEC.pdfDatum: 25.08.2014
- GLASOVANJE NA DOMU - OBRAZEC.pdf
- GLASOVANJE PO POŠTI - OBRAZEC.pdfDatum: 21.08.2014
- SKLEP O DOLOČITVI PRAVIL ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA V GLASILU MENGŠAN.pdfDatum: 30.07.2014
- POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST.pdfDatum: 25.07.2014
- ZAPISNIK PRVE SEJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE MENGEŠ.pdfDatum: 25.07.2014
- SKLEP O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE.pdfDatum: 25.07.2014
- SKLEP O DELNEM POVRAČILU STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE IN FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE V OBČINI MENGEŠ ZA LOKALNE VOLITVE 2014.pdfDatum: 25.07.2014
- SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ ZA VOLITVE V OBČINSKI SVET IN VOLITVE ŽUPANA V OBČINI MENGEŠ 2014.pdfDatum: 25.07.2014
- POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV ZA IZVEDBO LOKALNIH VOLITEV 2014.pdfDatum: 25.07.2014
- UGOTOVITVENI SKLEP O POTREBNI PODPORI VOLILCEV S PODPISOVANJEM NA LOKALNIH VOLITVAH.pdf