Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev župana Občine Mengeš, dne 18.11.2018
Rezultati glasovanja za izvolitev župana


Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov občinskega sveta Občine Mengeš, dne 18.11.2018
Rezultati glasovanja občinski svetMengeš. 29.10.2018, 8:30
SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ DNE 18.11.2018
UGOVOR ZOPER KANDIDATEMengeš, 26.10.2018, 13:50
SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANA OBČINE MENGEŠ DNE 18.11.2018
Pregled vloženih kandidatur - Občina Mengeš
Vlaganje kandidatur za volitve župana, in članov občinskega sveta9.5.2018
PREDLAGANJE kandidatov za imenovanje Občinske volilne komisije Občine Mengeš - PONOVNI POZIVDatum: 3.9.2018
UGOTOVITVENI SKLEP O POTREBNI PODPORI VOLIVCEV S PODPISOVANJEM NA LOKALNIH VOLITVAH 2018Datum: 3.9.2018
SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ ZA VOLITVE V OBČINSKI SVET IN VOLITVE ŽUPANA V OBČINI MENGEŠ 2018Datum: 3.9.2018
POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV ZA IZVEDBO LOKALNIH VOLITEV 2018
- Obrazec - Predlog za člana volilnega odbora in Izjava kandidata za člana volilnega odboraDatum: 10.09.2018
SKLEP O SPREMEMBI O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ ZA VOLITVE V OBČINSKI SVET IN VOLITVE ŽUPANA V OBČINI MENGEŠ 2018, ŠT. 041-3/2018-3, Z DNE 3.9.2018Datum: 19.9.2018
POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MESTDatum: 3.10.2018
SKLEP O DOLOČITVI PRAVIL ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV ZA LOKALNE VOLITVE 2018Datum: 4.10.2018
SKLEP O DOLOČITVI TERMINOV PREDČASNEGA GLASOVANJA NA LOKALNIH VOLITVAH 2018