Predsedniške volitve, dne 23. 10. 2022


Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov za predsedniške volitve 2022

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest