Datum: 2.11.2022
Številka: 042-1/2022-1


Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest