Občinska priznanja in nagrade

Priznanja Občine Mengeš so najvišja priznanja občine za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšem življenju občanov, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, športnem, humanitarnem ter na drugih splošno koristnih področjih delovanja v občini in širši skupnosti. 

Vsebinska in normativna pravila glede podeljevanj občinskih priznanj ureja Odlok o podelitvi priznanj Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/2011).

Priznanja občine so:
– Naziv častni občan občine Mengeš
– Priznanje občine Mengeš (zlato, srebrno, bronasto)
– Spominsko priznanje
– Znak občine Mengeš


Naziv častnega občana se podeli posamezniku, katerega delo in aktivnosti predstavljajo izjemne zasluge na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti, oziroma posamezniku, ki je posebno zaslužen za pomembne trajne dosežke v razvoju, ugledu in promociji občine in širše skupnosti.

Zlato priznanje se podeli posamezniku z nad 25-letnim uspešnim delom na območju zdajšnje občine Mengeš, s katerim prispeva k ugledu in razvoju občine, ter podjetju, zavodu in društvu za več kot 50-letnico dela. Srebrno priznanje se podeli posamezniku z nad 15 oziroma podjetju, zavodu in društvu z nad 25-letnico dela, bronasto pa z nad petletno oziroma nad 15-letnico dela.

Spominska priznanja občine Mengeš podeljuje župan brez razpisa, vidnim znanstvenim, kulturnim ter drugim uglednim gostom oziroma delegacijam, ki uradno obiščejo občino Mengeš.

Znak občine podeli Občinski svet Občine Mengeš brez razpisa za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.

Dozdajšnji prejemniki nagrad občine Mengeš so:

Leto 2023

Zlato priznanjeFranc HribarZa dolgoletno vsestransko prizadevno delo.
Srebrno priznanjeMatjaž AnžlovarZa prizadevno delo v ŠD Loka.
Bronasto priznanjeMirsad KličićZa prizadevno delo v ŠD Loka.
Znak Občine MengešGabrijela KovačZa dolgoletno predano skrb za občane v občini Mengeš.
Znak Občine MengešDimitrij LedererZa predano energijo Mengeški godbi.

Leto 2022

Častni občanJanez PerZa njegovo ustvarjalnost pri razvoju in prepoznavnosti občine Mengeš.
Zlato priznanjeMarijan ŠinkovecZa dolgoletno vsestransko prizadevno delo.
Znak Občine MengešEvelin GrebloZa perspektivno mlado harfistko.
Znak Občine MengešGlasbena sekcija KD Mihaelov sejem – SEJMARJIZa uspehe v orgličarstvu.

Leto 2021

Zlato priznanjePeter Jemec Za dolgoletno prizadevno delo v gasilstvu
 Bronasto priznanjeMilena Aleš Za prizadevno delo v društvih
Bronasto priznanjeAndrej BizjakZa prizadevno delo v gasilstvu
Bronasto priznanjeBoštjan ČebuljZa prizadevno delo v gasilstvu

Leto 2020

Zlato priznanjeStanislav Šimenc Za dolgoletno delo na področju gasilstva
Srebrno priznanjeRenato Osolnik Za prizadevno delo v AMD Mengš
Bronasto priznanjeMarija Repanšek Za prizadevno delo na področju gasilstva
Bronasto priznanjeBranko Urbanc Za prizadevno delo na področju gasilstva
Bronasto priznanjeAndrej Šink Za dosežke pri Balinarskem klubu Mengeš
Znak Občine MengešKika Szomi Kralj Za perspektivno mlado klarinetistko

Leto 2019

Zlato priznanjeFranc UrbancZa dolgoletno delo na področju gasilstva
Srebrno priznanjeSlavko Sedeljšak Za prizadevno delo na področju gasilstva
Srebrno priznanjeIgor Loparič Za več kot 20-letno sodelovanje pri Mengeški godbi
Bronasto priznanjePrimož JeretinaZa prizadevno delo na področju kolesarstva
Bronasto priznanjeRobert Pogačar Za prizadevno delo na področju športa
Bronasto priznanjeNina Reščič Za prizadevno delo pri Mengeški godbi
Znak občine MengešMaruša Loboda Za raziskovalno nalogo na Pedagoški fakulteti
Znak občine MengešMarko TrampužZa prizadevno delo pri OOZVVS Mengeš
Znak Občine MengešTomaž FartekZa 2. mesto na svetovnem prvenstvu v mešanju pijač

Leto 2018

Častni občanMatej Blejec Za dolgoletno prizadevno delo na področju čebelarstva
Zlato priznanjeMedobčinsko društvo SožitjeZa več kot 50-letno prizadevno delo
Srebrno priznanjeZoran Jagodič Za prizadevno delo pri FS Svoboda Mengeš
Srebrno priznanjeLudvik Mikola Za prizadevno delo v Balinarskem klubu Mengeš
Bronasto priznanjeAlojz KoceZa prizadevno delo v Turističnem društvu Mengeš
Bronasto priznanjeAzem Smajli Za prizadevno delo v Balinarskem klubu Mengeš
Znak občine MengešEKIPA DOS 2017Za uspeh v kolesarstvu
Znak občine MengešMladinska folklorna skupina Svobode MengešZa dosežke na področju ljubiteljske kulture

Leto 2017

Zlato priznanjeJožef Vahtar Za dolgoletno vsestransko prizadevno delo
Srebrno priznanjeNataša Vrhovnik JeričZa prizadevno delo na kulturnem področju
Srebrno priznanjePeter Sitar Za dolgoletno prizadevno delo
Bronasto priznanjeDavid Orešnik Za prizadevno delo v namiznem tenisu

Leto 2016

Zlato priznanjeSlavko Pišek Za prizadevno delo na področju kulture
Srebrno priznanjeFranc Kompare Za prizadevno delo na glasbenem področju
Srebrno priznanjeEdo Reven Za prizadevno delo v FS Svoboda Mengeš
Bronasto priznanjeMatjaž AnžlovarZa prizadevno delo v ŠD Loka
Bronasto priznanjeAndrej Brojan Za prizadevno delo na gasilskem področju
Bronasto priznanjeSmučarsko skakalni klub Mengeš Za 20 let delovanja
Znak občine MengešMaša Grošelj Za prejem Severjeve nagrade
Znak občine MengešHerbert KotnikZa dosežke v kolesarstvu
Znak občine MengešMiha PožarZa promocijo društev občine Mengeš

Leto 2015

Zlato priznanjeAnton Škarja Za dolgoletno delo v alpinizmu
Srebrno priznanjeMarjan Mušič Za prizadevno delo na področju športa
Bronasto priznanjeBrane Vrhovnik Za prizadevno delo v AMD Mengeš
Bronasto priznanjeAleš Dimec Za prizadevno delo na športnem področju
Znak občine MengešJanez Vasle, dr.med. Za prizadevno delo v zdravstvu
Znak občine MengešAlojzij Pišek Za prizadevno delo na družbenem področju
Znak občine MengešNina Binter Za uspehe v Taekwon do
Znak občine MengešDejan ZarićZa uspehe v Taekwon do
Znak občine MengešKristina MomčilovZa uspehe v Taekwon do

Leto 2014

Častni občanPeter KrušnikZa dolgoletno prizadevno delo v občini Mengeš
Zlato priznanjePGD Loka pri MengšuZa 80 let delovanja
Srebrno priznanjeMarjana BrojanZa prizadevno delo na družbenem področju
Srebrno priznanjeGregor GostišaZa prizadevno delo v namiznem tenisu
Znak občine Mengeškadetinje namizno teniške sekcije ŠD Partizan MengešDržavne prvakinje v namiznem tenisu
Znak občine MengešUredniški odbor (Nataša Vrhovnik Jerič, Jože Brojan, Miro Urbanc, Robert Ručigaj in Peter Krušnik)Za izdajo knjige Loka pri Mengšu v objemu časa
Znak občine MengešNataša Vrhovnik JeričZa prizadevno delo na kulturnem področju
Znak občine MengešBoštjan SveteZa delo z mladimi v folklorni skupini KD Svoboda Mengeš
Znak občine MengešAnton MullerZa prizadevno delo na družbenem področju

Leto 2013

Zlato priznanjeAvgust AlešZa dolgoletno aktivno delovanje v gasilstvu 
Srebrno priznanjeAleš SelakZa prizadevno delo v smučarsko skakalnem športu
Bronasto priznanjeCirila DermastjaZa prizadevno delo na turističnem področju
Znak občine MengešBlanka TomšičZa organiziranje mladinske dejavnosti
Znak občine MengešAnton SkokZa ohranjanje kulturne dediščine
Znak občine MengešKatja JeretinaZa uspehe v kolesarstvu

Leto 2012

Zlato priznanjeAvto moto društvo MengešZa dolgoletno aktivno delo
Srebrno priznanjeNiko UrankarZa prizadevno delo v Kolesarskem društvu Mengeš
Srebrno priznanjeLuka PiršZa dolgoletno aktivno delo pri ŠD Partizan
Bronasto priznanjeSlavko GrilcZa dolgoletno vsestransko prizadevno delo
Bronasto priznanjeMatjaž LobodaZa prizadevno delo na kulturnem področju
Znak občine MengešMiha ŽargiZa 3. mesto na svetovnem prvenstvu kadetov 2011 v savatu
Znak občine MengešAnže LanišekMladinska olimpiada – smučarski skoki

Leto 2011

Zlato priznanjeJanko ČernivecZa prizadevno delo  
Srebrno priznanjeMiro UrbancZa prizadevno delo v gasilski dejavnosti 
Srebrno priznanjePeter JemecZa prizadevno delo
Bronasto priznanjeOO Zveze veteranov vojne za Slovenijo – sekcija MengešZa prizadevno delo
Bronasto priznanjeMartin AlešZa prizadevno delo

Leto 2010

Častni občanJože MlakarZa dolgoletno uspešno in prizadevno delo na družbenem in društvenem področju
Zlato priznanjeRobert RučigajZa prizadevno delo na gasilskem področju v občini Mengeš
Zlato priznanjeIvan SivecZa prizadevno delo v občini Mengeš
Srebrno priznanjePeter KrušnikZa dolgoletno prizadevno delo
Bronasto priznanjeMateja Jemec TomazinZa prizadevno delo v gasilski dejavnosti
Bronasto priznanjeMiro ŠušteršičZa prizadevno delo na področju alpinizma
Bronasto priznanjeKD Antona Lobode Loka pri MengšuZa 15-letnico delovanja

Leto 2009

Zlato priznanjeFranc ZabretZa dolgoletno prizadevno delo v občini Mengeš
Srebrno priznanjeJanez GaljotZa dolgoletno prizadevno delo
Srebrno priznanjeVinko SitarZa dolgoletno delo na glasbenem področju
Bronasto priznanjeZorka PožarZa vsestransko prizadevno delo
Bronasto priznanjeLudvik MikolaZa prizadevno delo pri Balinarski sekciji Mengeš
Bronasto priznanjeŠtefan KovačZa prizadevno delo pri Balinarski sekciji Mengeš

Leto 2008

Zlato priznanjeFrancka TrobecZa dolgoletno prizadevno delo na področju športa
Srebrno priznanjeFranc HribarZa dolgoletno prizadevno delo v gasilski dejavnosti
Srebrno priznanjeIvan BergantZa dolgoletno prizadevno delo v občini Mengeš
Bronasto priznanjeSlavko SedeljšakZa vsestransko prizadevno delo

Leto 2007

Zlato priznanjeRoman MaligojZa dolgoletno prizadevno delo v občini Mengeš
Zlato priznanjeJanez PerZa dolgoletno vsestransko delo v občini Mengeš
Srebrno priznanjeSrečko HribarZa dolgoletno prizadevno delo v občini Mengeš 
Srebrno priznanjePrimož KosecZa prizadevno delo na glasbenem področju
Bronasto priznanjeKD Mihaelov sejemza 15 let delovanja 
Bronasto priznanjeVido RepanšekZa povezanost in podporo društvom v občini Mengeš 

Leto 2006

Zlato priznanjeŠD Partizan MengešZa 60 let delovanja na področju športa
Srebrno priznanjeFranc BergantZa dolgoletno delo v gasilski dejavnosti
Bronasto priznanjeJustina JeričZa predano delo na kulturnem in gasilskem področju
Bronasto priznanjeMatjaž RepnikZa predano delo na kulturnem področju

Leto 2005

Zlato priznanjeIvan OšepZa dolgoletno prizadevno delo pri AMD Mengeš 
Srebrno priznanjeIgnac ZaleteljZa dolgoletno umetniško delovanje na področju unikatnega in umetniškega izdelovanja glasbil
Srebrno priznanjeMajda TrobecZa dolgoletno prizadevno delo na humanitarnem področju
Bronasto priznanjeJerica StoparZa prizadevno delo na humanitarnem področju

Leto 2004

Častni občanFranc ZabretZa dolgoletno uspešno in prizadevno delo na družbenem in društvenem področju
Zlato priznanjePlaninsko društvo Janez TrdinaZa 50-let delovanja na področju planinstva, alpinizma in pohodništva
Zlato priznanjeJože MlakarZa delo in življenje z osebami s prilagojenim programom ter raznoliko ljubiteljsko delo na športnem področju
Zlato priznanjeŠtefan BorinZa dolgoletno delo na društvenem področju
Srebrno priznanjeLado KosecZa dolgoletno delo pri KD Mengeška godba
Srebrno priznanjeFranc UrbancZa dolgoletno delo v gasilski dejavnosti
Bronasto priznanjeTonček PremkZa razvoj kraja in kmečkega turizma na Dobenu

Leto 2003

Zlato priznanjeŠtefka MlakarZa dolgoletno delo v kulturni dejavnosti
Srebrno priznanjeJože BrojanZa dolgoletno kulturno delovanje
Bronasto priznanjeAleš SelakZa terensko delo pri Smučarsko skakalnem klubu Mengeš
Bronasto priznanjeFrance BergantZa dolgoletno gasilsko delovanje

Leto 2002

Častni občanFranc BlejcZa dolgoletni nesebični prispevek na društvenem področju v občini
Zlato priznanjeJanez KoncilijaZa prizadevno delo v gasilski dejavnosti
Srebrno priznanjeLojze RučmanZa dolgoletno delo v taborniški organizaciji
Srebrno priznanjeStane LužarZa dolgoletno vsestransko delovanje
Bronasto priznanjeMinka VidemšekZa oživljanje narodnih noš
Bronasto priznanjeAnton IpavecZa dolgoletno vsestransko delovanje
Bronasto priznanjeAnton SkokZa etnološki prikaz kmečkega življenja

Leto 2001

Zlato priznanjePepca BlejcZa dolgoletno delo na kulturnem področju
Srebrno priznanjeStane ŠimencZa dolgoletno aktivno delo v gasilski dejavnosti
Srebrno priznanjeJanez ŠkrlepZa dolgoletno vsestransko aktivnost na družbenem področju
Bronasto priznanjeMiroslav AlešZa dolgoletno aktivno delo v gasilski dejavnosti
Bronasto priznanjeFeliks ŠegatinZa dolgoletno aktivno delo v gasilski dejavnosti
Bronasto priznanjeBrane ŠuštarZa aktivno delo v športu

Leto 2000

Zlato priznanjeIda TrobecZa dolgoletno delo v izobraževanju in različnih društvenih dejavnostih
Srebrno priznanjeJože ŽargiZa dolgoletno aktivno delo v gasilski dejavnosti
Srebrno priznanjeMoški komorni zbor Mengeški zvonZa 25-letnico delovanja
Bronasto priznanjeJustina KoželjZa dolgoletno aktivno delo pri KD Svoboda Mengeš
Bronasto priznanjePeter KrušnikZa dolgoletno aktivno delo v društvenih dejavnostih
Bronasto priznanjeJože PetercaZa dolgoletno aktivno delo pri Lovski družini Mengeš

Leto 1999

Zlato priznanjePavle KosecZa dolgoletno uspešno delo na glasbenem področju
Zlato priznanjeJože GorjanZa dolgoletno aktivno delo v KD Mengeška godba
Srebrno priznanjeMara LužarZa dolgoletno aktivno delo pri Rdečem križu
Srebrno priznanjeFranc VeiderZa dolgoletno aktivno delo na kulturnem področju
Bronasto priznanjeIvan VidrihZa dolgoletno aktivno delo pri AMD Mengeš

Leto 1998

Častni občanSlavko PišekZa dolgoletni nesebični prispevek na družbenem in društvenem področju v občini
Zlato priznanjeFranc BlejcZa dolgoletno delo v PGD Mengeš
Zlato priznanjeMatej BlejecZa dolgoletno delovanje na področju čebelarstva
Srebrno priznanjeProstovoljno gasilsko društvo Lek MengešZa 50 let delovanja na področju zaščite in reševanja
Srebrno priznanjeProstovoljno gasilsko društvo TopoleZa 50 let delovanja na področju zaščite in reševanja
Srebrno priznanjeJože MlakarZa 20-letno delo z mladimi
Srebrno priznanjeJanez KosecZa humana dela na področju alpinizma
Bronasto priznanjeCenter za usposabljanje in varstvo invalidnih oseb – INCE MengešZa 20 let delovanja
Bronasto priznanjeNiko UrankarZa prizadevno delo pri razvoju kolesarstva
Spominsko priznanjeMatjaž RogeljZa izjemne uspehe v računalništvu
Spominsko priznanjeProstovoljno gasilsko društvo TopoleZa uspeh na gasilski olimpijadi na Danskem, julij 1997
Spominsko priznanjeŽupan mestne občine Novo mesto Franci KoncilijaZa utrjevanje prijateljskega sodelovanja

Leto 1997

Zlato priznanjeKD Mengeška godbaZa več kot 100-letno aktivno delovanje
Zlato priznanjeProstovoljno gasilsko društvo MengešZa več kot 100-letno aktivno delovanje
Zlato priznanjeOsnovna šola MengešOb 200-letnici javnega šolstva v Mengšu
Srebrno priznanjeMešani pevski zbor Svoboda MengešOb 25-letnici delovanja
Srebrno priznanjeTuristično društvo MengešZa večletno aktivno sodelovanje
Srebrno priznanjeLovska družina MengešOb 50-letnici delovanja
Srebrno priznanjeTVD Partizan MengešZa večletno aktivno sodelovanje
Bronasto priznanjeKD Franca Jelovška MengešOb petletnici delovanja
Znak občine MengešMonika KambičZa izjemne dosežke v alpinizmu
Znak občine MengešŠpela BurgarZa izjemne dosežke v namiznem tenisu
Znak občine MengešPeter JanežičZa izjemne dosežke v squashu
Znak občine MengešKlemen LebenZa izjemne dosežke na glasbenem področju