Volitve

Lokalne volitve

2024

Referendumi

Volitve v Evropski parlament

Volitve v Državni zbor

2022

Datum: 7. 12. 2022
Številka: 041-4/2022

Poročilo o izidu glasovanja v drugem krogu volitev župana Občine Mengeš, dne 4. december 2022


Lokalne volitve 2022, drugi krog volitev za župana občine Mengeš – povezave na objavljene podatke na spletni strani Državne volilne komisije

Seznam kandidatov
Udeležba na volitvah
Rezultati volitev


Datum: 30. 11. 2022
Številka: 041-4/2022    

DRUGI KROG VOLITEV ŽUPANA OBČINE MENGEŠ

Obveščamo vas, da bo drugi krog volitev župana Občine Mengeš v nedeljo, dne 4. decembra 2022.

Kandidata v drugem krogu volitev sta:

 1.    BOGO ROPOTAR, roj. 04. 02. 1962

Kersnikova ulica 29, 1234 Mengeš
srednja poklicna izobrazba; skladiščni manipulant
Predlagatelj: JURIJ JERIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

2.    FRANC HRIBAR, roj. 17. 11. 1955

Slomškova ulica 11, 1234 Mengeš
ing. tekstilne tehnologije; upokojenec
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Glasuje se za enega (1) kandidata.

Volišča bodo na dan glasovanja odprta od 7. do 19. ure.

Obvestila volivcem, ki ste jih na svoj dom prejeli pred prvim krogom glasovanja, veljajo tudi za drugi krog glasovanja, vendar je lahko zaradi sprememb v evidenci volilne pravice (selitve, smrti itd.) prišlo do zamika pri zaporedni številki vpisa v volilnem imeniku za drugi krog glasovanja.

Volivce prosimo, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto.

                                                                                  Občinska volilna komisija
Občine Mengeš


Datum: 25. 11. 2022
Številka: 041-4/2022

Glasovanje na domu – drugi krog volitev župana

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, najkasneje do 30. 11. 2022, tako da izpolnijo priloženi obrazec.

K izpolnjenemu in podpisanemu obrazcu je potrebno priložiti ustrezno zdravniško potrdilo.

                        Občinska volilna komisija
Občine Mengeš

Obrazec za glasovanje na domu – drugi krog volitev župana


Datum: 24. 11. 2022
Številka: 041-4/2022    

PREDČASNO GLASOVANJE – ZA DRUGI KROG VOLITEV ŽUPANA OBČINE MENGEŠ

Volivci, ki bodo na dan glasovanja, 4. 12. 2022, odsotni, lahko glasujejo na predčasnem volišču, ki bo v prostoru Turističnega društva Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš, in sicer v torek, 29. 11. 2022, sredo, 30. 11. 2022, in četrtek, 1. 12. 2022, od 7. do 19. ure.

Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto.

                                                                                  Občinska volilna komisija
Občine Mengeš

Sklep o določitvi datumov za predčasno glasovanje, za 2. krog


Datum: 24. 11. 2022
Številka: 041-4/2022

Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov Občinskega sveta Občine Mengeš, dne 20. novembra 2022


Datum: 24. 11. 2022
Številka: 041-4/2022

Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev župana Občine Mengeš, dne 20. novembra 2022


Lokalne volitve 2022 – povezave na objavljene podatke na spletni strani Državne volilne komisije

Seznam kandidatov 
Udeležba na volitvah
Rezultati volitev


Datum: 15. 11. 2022
Številka: 041-4/2022    

PREDČASNO GLASOVANJE – LOKALNE VOLITVE 2022

Volivci, ki bodo na dan glasovanja, 20. 11. 2022, odsotni, lahko glasujejo na predčasnem volišču, ki je v prostoru Turističnega društva Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš, in sicer v torek, 15. 11. 2022, sredo, 16. 11. 2022, in četrtek, 17. 11. 2022, od 7. do 19. ure.

Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto.

                                                                                  Občinska volilna komisija
                                                                                        Občine Mengeš


Datum: 2.11.2022, 17:05
Številka: 041-4/2022

Seznam potrjenih kandidatur za župana Občine Mengeš za lokalne volitve, ki bodo 20. novembra 2022


Datum: 2.11.2022, 17:00
Številka: 041-4/2022

Seznam potrjenih list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bodo 20. novembra 2022


Datum: 25. 10. 2022
Številka: 041-4/2022

Pravila za žrebanje


Datum: 10. 10. 2022
Številka: 041-4/2022

Obvestilo – rok za vlaganje kandidatur      


Datum: 5. 10. 2022
Številka: 041-2/2022-13

Spremenjeni pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest


Datum: 23. 9. 2022
Številka: 041-4/2022

Sklep o določitvi terminov predčasnega glasovanja na lokalnih volitvah 2022      


Datum: 22. 9. 2022
Številka: 283-26/7

Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v občini Mengeš za lokalne volitve 2022


Datum: 19. 9. 2022
Številka: 041-2/2022-11

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest


Datum: 22. 9. 2022
Številka: 041-2/2022-10

Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov in list kandidatov za lokalne volitve 2022


Datum: 21. 9. 2022
Številka: 041-4/2022

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi volišč in območij volišč 2022


Datum: 8. 9. 2022
Številka: 041-4/2022

Sklep o določitvi volišč in območij volišč 2022


Datum: 5. 9. 2022
Številka: 041-4/2022

Poziv za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2022      


Datum: 5. 9. 2022
Številka: 041-4/2022 

Ugotovitveni sklep o potrebni podpori volivcev s podpisovanjem na lokalnih volitvah 2022