Občinska priznanja

Priznanja Občine Mengeš so najvišja priznanja občine za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšem življenju občanov, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, športnem, humanitarnem ter na drugih splošno koristnih področjih delovanja v občini in širši skupnosti. 

Vsebinska in normativna pravila glede podeljevanj občinskih priznanj ureja Odlok o podeljevanju priznanj občine Mengeš (Ur. v. 21/1997; 1/1999; 5/2001), ki ga je 26. 2. 1997 sprejel Občinski svet Občine Mengeš. Tehnična pravila pa ureja Pravilnik o podeljevanju priznanj občine Mengeš (Ur. v. 23/1997; 5/2001), ki je bil sprejet 7. 5. 1997.


Priznanja občine so:
- Naziv častni občan občine Mengeš
- Priznanje občine Mengeš (zlato, srebrno, bronasto)
- Spominsko priznanje
- Znak občine Mengeš


Naziv častnega občana se podeli posamezniku, katerega delo in aktivnosti predstavljajo izjemne zasluge na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti, oziroma posamezniku, ki je posebno zaslužen za pomembne trajne dosežke v razvoju, ugledu in promociji občine in širše skupnosti.

Zlato priznanje se podeli posamezniku z nad 25-letnim uspešnim delom na območju zdajšnje občine Mengeš, s katerim prispeva k ugledu in razvoju občine, ter podjetju, zavodu in društvu za več kot 50-letnico dela. Srebrno priznanje se podeli posamezniku z nad 15 oziroma podjetju, zavodu in društvu z nad 25-letnico dela, bronasto pa z nad petletno oziroma nad 15-letnico dela.

Spominska priznanja občine Mengeš podeljuje župan brez razpisa, vidnim znanstvenim, kulturnim ter drugim uglednim gostom oziroma delegacijam, ki uradno obiščejo občino Mengeš.

Znak občine podeli Občinski svet Občine Mengeš brez razpisa za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.

Dozdajšnji prejemniki nagrad občine Mengeš so:


Leto 2021

Zlato priznanje

Peter Jemec

 Za dolgoletno prizadevno delo v gasilstvu

 Bronasto priznanje

Milena Aleš

 Za prizadevno delo v društvih

Bronasto priznanje

Andrej Bizjak

Za prizadevno delo v gasilstvu

Bronasto priznanje

Boštjan Čebulj

Za prizadevno delo v gasilstvu


Leto 2020

Zlato priznanje

Stanislav Šimenc

 Za dolgoletno delo na področju gasilstva

Srebrno priznanje

Renato Osolnik

 Za prizadevno delo v AMD Mengš

Bronasto priznanje

Marija Repanšek

 Za prizadevno delo na področju gasilstva

Bronasto priznanje

Branko Urbanc

 Za prizadevno delo na področju gasilstva

Bronasto priznanje

Andrej Šink

 Za dosežke pri Balinarskem klubu Mengeš

Znak Občine Mengeš

Kika Szomi Kralj

 Za perspektivno mlado klarinetistko

Zlato priznanje

Stanislav Šimenc

 Za dolgoletno delo na področju gasilstva

Srebrno priznanje

Renato Osolnik

 Za prizadevno delo v AMD Mengeš


Leto 2019

Zlato priznanje

Franc Urbanc

Za dolgoletno delo na področju gasilstva

Srebrno priznanje

Slavko Sedeljšak 

Za prizadevno delo na področju gasilstva

Srebrno priznanje

Igor Loparič 

Za več kot 20-letno sodelovanje pri Mengeški godbi

Bronasto priznanje

Primož Jeretina

Za prizadevno delo na področju kolesarstva

Bronasto priznanje

Robert Pogačar 

Za prizadevno delo na področju športa

Bronasto priznanje

Nina Reščič 

Za prizadevno delo pri Mengeški godbi

Znak občine Mengeš

Maruša Loboda 

Za raziskovalno nalogo na Pedagoški fakulteti

Znak občine Mengeš

Marko Trampuž

Za prizadevno delo pri OOZVVS Mengeš

Znak Občine Mengeš

Tomaž Fartek

Za 2. mesto na svetovnem prvenstvu v mešanju pijač

 

Leto 2018

Častni občan

Matej Blejec 

Za dolgoletno prizadevno delo na področju čebelarstva

Zlato priznanje

Medobčinsko društvo Sožitje

Za več kot 50-letno prizadevno delo

Srebrno priznanje

Zoran Jagodič 

Za prizadevno delo pri FS Svoboda Mengeš

Srebrno priznanje

Ludvik Mikola 

Za prizadevno delo v Balinarskem klubu Mengeš

Bronasto priznanje

Alojz Koce

Za prizadevno delo v Turističnem društvu Mengeš

Bronasto priznanje

Azem Smajli 

Za prizadevno delo v Balinarskem klubu Mengeš

Znak občine Mengeš

EKIPA DOS 2017

Za uspeh v kolesarstvu

Znak občine Mengeš

Mladinska folklorna skupina Svobode Mengeš

Za dosežke na področju ljubiteljske kulture

 

Leto 2017

Zlato priznanje

Jožef Vahtar 

Za dolgoletno vsestransko prizadevno delo

Srebrno priznanje

Nataša Vrhovnik Jerič

Za prizadevno delo na kulturnem področju

Srebrno priznanje

Peter Sitar 

Za dolgoletno prizadevno delo

Bronasto priznanje

David Orešnik 

Za prizadevno delo v namiznem tenisu

 

Leto 2016

Zlato priznanje

Slavko Pišek 

Za prizadevno delo na področju kulture

Srebrno priznanje

Franc Kompare 

Za prizadevno delo na glasbenem področju

Srebrno priznanje

Edo Reven 

Za prizadevno delo v FS Svoboda Mengeš

Bronasto priznanje

Matjaž Anžlovar

Za prizadevno delo v ŠD Loka

Bronasto priznanje

Andrej Brojan 

Za prizadevno delo na gasilskem področju

Bronasto priznanje

Smučarsko skakalni klub Mengeš 

Za 20 let delovanja

Znak občine Mengeš

Maša Grošelj 

Za prejem Severjeve nagrade

Znak občine Mengeš

Herbert Kotnik

Za dosežke v kolesarstvu

Znak občine Mengeš

Miha Požar

Za promocijo društev občine Mengeš

 

Leto 2015

Zlato priznanje

Anton Škarja 

Za dolgoletno delo v alpinizmu

Srebrno priznanje

Marjan Mušič 

Za prizadevno delo na področju športa

Bronasto priznanje

Brane Vrhovnik 

Za prizadevno delo v AMD Mengeš

Bronasto priznanje

Aleš Dimec 

Za prizadevno delo na športnem področju

Znak občine Mengeš

Janez Vasle, dr.med. 

Za prizadevno delo v zdravstvu

Znak občine Mengeš

Alojzij Pišek 

Za prizadevno delo na družbenem področju

Znak občine Mengeš

Nina Binter 

Za uspehe v Taekwon do

Znak občine Mengeš

Dejan Zarić

Za uspehe v Taekwon do

Znak občine Mengeš

Kristina Momčilov

Za uspehe v Taekwon do

 

Leto 2014

Častni občan

Peter Krušnik

Za dolgoletno prizadevno delo v občini Mengeš

Zlato priznanje

PGD Loka pri Mengšu

Za 80 let delovanja

Srebrno priznanje

Marjana Brojan

Za prizadevno delo na družbenem področju

Srebrno priznanje

Gregor Gostiša

Za prizadevno delo v namiznem tenisu

Znak občine Mengeš

kadetinje namizno teniške sekcije ŠD Partizan Mengeš

Državne prvakinje v namiznem tenisu

Znak občine Mengeš

Uredniški odbor (Nataša Vrhovnik Jerič, Jože Brojan, Miro Urbanc, Robert Ručigaj in Peter Krušnik)

Za izdajo knjige Loka pri Mengšu v objemu časa

Znak občine Mengeš

Nataša Vrhovnik Jerič

Za prizadevno delo na kulturnem področju

Znak občine Mengeš

Boštjan Svete

Za delo z mladimi v folklorni skupini KD Svoboda Mengeš

Znak občine Mengeš

Anton Muller

Za prizadevno delo na družbenem področju

 

Leto 2013

Zlato priznanje

Avgust Aleš

Za dolgoletno aktivno delovanje v gasilstvu 

Srebrno priznanje

Aleš Selak

Za prizadevno delo v smučarsko skakalnem športu

Bronasto priznanje

Cirila Dermastja

Za prizadevno delo na turističnem področju

Znak občine Mengeš

Blanka Tomšič

Za organiziranje mladinske dejavnosti

Znak občine Mengeš

Anton Skok

Za ohranjanje kulturne dediščine

Znak občine Mengeš

Katja Jeretina

Za uspehe v kolesarstvu

 

Leto 2012

Zlato priznanje

Avto moto društvo Mengeš

Za dolgoletno aktivno delo

Srebrno priznanje

Niko Urankar

Za prizadevno delo v Kolesarskem društvu Mengeš

Srebrno priznanje

Luka Pirš

Za dolgoletno aktivno delo pri ŠD Partizan

Bronasto priznanje

Slavko Grilc

Za dolgoletno vsestransko prizadevno delo

Bronasto priznanje

Matjaž Loboda

Za prizadevno delo na kulturnem področju

Znak občine Mengeš

Miha Žargi

Za 3. mesto na svetovnem prvenstvu kadetov 2011 v savatu

Znak občine MengešAnže LanišekMladinska olimpiada - smučarski skoki

 

Leto 2011

Zlato priznanje

Janko Černivec

Za prizadevno delo  

Srebrno priznanje

Miro Urbanc

Za prizadevno delo v gasilski dejavnosti 

Srebrno priznanje

Peter Jemec

Za prizadevno delo

Bronasto priznanje

OO Zveze veteranov vojne za Slovenijo – sekcija Mengeš

Za prizadevno delo

Bronasto priznanje

Martin Aleš

Za prizadevno delo

Leto 2010

Častni občan

Jože Mlakar

Za dolgoletno uspešno in prizadevno delo na družbenem in društvenem področju

Zlato priznanje

Robert Ručigaj

Za prizadevno delo na gasilskem področju v občini Mengeš

Zlato priznanje

Ivan Sivec

Za prizadevno delo v občini Mengeš

Srebrno priznanje

Peter Krušnik

Za dolgoletno prizadevno delo

Bronasto priznanje

Mateja Jemec Tomazin

Za prizadevno delo v gasilski dejavnosti

Bronasto priznanje

Miro Šušteršič

Za prizadevno delo na področju alpinizma

Bronasto priznanje

KD Antona Lobode Loka pri Mengšu

Za 15-letnico delovanja

 

Leto 2009

Zlato priznanje

Franc Zabret

Za dolgoletno prizadevno delo v občini Mengeš

Srebrno priznanje

Janez Galjot

Za dolgoletno prizadevno delo

Srebrno priznanje

Vinko Sitar

Za dolgoletno delo na glasbenem področju

Bronasto priznanje

Zorka Požar

Za vsestransko prizadevno delo

Bronasto priznanje

Ludvik Mikola

Za prizadevno delo pri Balinarski sekciji Mengeš

Bronasto priznanje

Štefan Kovač

Za prizadevno delo pri Balinarski sekciji Mengeš

 

Leto 2008

Zlato priznanje

Francka Trobec

Za dolgoletno prizadevno delo na področju športa

Srebrno priznanje

Franc Hribar

Za dolgoletno prizadevno delo v gasilski dejavnosti

Srebrno priznanje

Ivan Bergant

Za dolgoletno prizadevno delo v občini Mengeš

Bronasto priznanje

Slavko Sedeljšak

Za vsestransko prizadevno delo

 

Leto 2007

Zlato priznanje

Roman Maligoj

Za dolgoletno prizadevno delo v občini Mengeš

Zlato priznanje

Janez Per

Za dolgoletno vsestransko delo v občini Mengeš

Srebrno priznanje

Srečko Hribar

Za dolgoletno prizadevno delo v občini Mengeš 

Srebrno priznanje

Primož Kosec

Za prizadevno delo na glasbenem področju

Bronasto priznanje

KD Mihaelov sejem

za 15 let delovanja 

Bronasto priznanje

Vido Repanšek

Za povezanost in podporo društvom v občini Mengeš 

 

Leto 2006

Zlato priznanje

ŠD Partizan Mengeš

Za 60 let delovanja na področju športa

Srebrno priznanje

Franc Bergant

Za dolgoletno delo v gasilski dejavnosti

Bronasto priznanje

Justina Jerič

Za predano delo na kulturnem in gasilskem področju

Bronasto priznanje

Matjaž Repnik

Za predano delo na kulturnem področju

 

Leto 2005

Zlato priznanje

Ivan Ošep

Za dolgoletno prizadevno delo pri AMD Mengeš 

Srebrno priznanje

Ignac Zaletelj

Za dolgoletno umetniško delovanje na področju unikatnega in umetniškega izdelovanja glasbil

Srebrno priznanje

Majda Trobec

Za dolgoletno prizadevno delo na humanitarnem področju

Bronasto priznanje

Jerica Stopar

Za prizadevno delo na humanitarnem področju

 

Leto 2004

Častni občan

Franc Zabret

Za dolgoletno uspešno in prizadevno delo na družbenem in društvenem področju

Zlato priznanje

Planinsko društvo Janez Trdina

Za 50-let delovanja na področju planinstva, alpinizma in pohodništva

Zlato priznanje

Jože Mlakar

Za delo in življenje z osebami s prilagojenim programom ter raznoliko ljubiteljsko delo na športnem področju

Zlato priznanje

Štefan Borin

Za dolgoletno delo na društvenem področju

Srebrno priznanje

Lado Kosec

Za dolgoletno delo pri KD Mengeška godba

Srebrno priznanje

Franc Urbanc

Za dolgoletno delo v gasilski dejavnosti

Bronasto priznanje

Tonček Premk

Za razvoj kraja in kmečkega turizma na Dobenu

 

Leto 2003

Zlato priznanje

Štefka Mlakar

Za dolgoletno delo v kulturni dejavnosti

Srebrno priznanje

Jože Brojan

Za dolgoletno kulturno delovanje

Bronasto priznanje

Aleš Selak

Za terensko delo pri Smučarsko skakalnem klubu Mengeš

Bronasto priznanje

France Bergant

Za dolgoletno gasilsko delovanje

 

Leto 2002

Častni občan

Franc Blejc

Za dolgoletni nesebični prispevek na društvenem področju v občini

Zlato priznanje

Janez Koncilija

Za prizadevno delo v gasilski dejavnosti

Srebrno priznanje

Lojze Ručman

Za dolgoletno delo v taborniški organizaciji

Srebrno priznanje

Stane Lužar

Za dolgoletno vsestransko delovanje

Bronasto priznanje

Minka Videmšek

Za oživljanje narodnih noš

Bronasto priznanje

Anton Ipavec

Za dolgoletno vsestransko delovanje

Bronasto priznanje

Anton Skok

Za etnološki prikaz kmečkega življenja

 

Leto 2001

Zlato priznanje

Pepca Blejc

Za dolgoletno delo na kulturnem področju

Srebrno priznanje

Stane Šimenc

Za dolgoletno aktivno delo v gasilski dejavnosti

Srebrno priznanje

Janez Škrlep

Za dolgoletno vsestransko aktivnost na družbenem področju

Bronasto priznanje

Miroslav Aleš

Za dolgoletno aktivno delo v gasilski dejavnosti

Bronasto priznanje

Feliks Šegatin

Za dolgoletno aktivno delo v gasilski dejavnosti

Bronasto priznanje

Brane Šuštar

Za aktivno delo v športu

 

Leto 2000

Zlato priznanje

Ida Trobec

Za dolgoletno delo v izobraževanju in različnih društvenih dejavnostih

Srebrno priznanje

Jože Žargi

Za dolgoletno aktivno delo v gasilski dejavnosti

Srebrno priznanje

Moški komorni zbor Mengeški zvon

Za 25-letnico delovanja

Bronasto priznanje

Justina Koželj

Za dolgoletno aktivno delo pri KD Svoboda Mengeš

Bronasto priznanje

Peter Krušnik

Za dolgoletno aktivno delo v društvenih dejavnostih

Bronasto priznanje

Jože Peterca

Za dolgoletno aktivno delo pri Lovski družini Mengeš

 

Leto 1999

Zlato priznanje

Pavle Kosec

Za dolgoletno uspešno delo na glasbenem področju

Zlato priznanje

Jože Gorjan

Za dolgoletno aktivno delo v KD Mengeška godba

Srebrno priznanje

Mara Lužar

Za dolgoletno aktivno delo pri Rdečem križu

Srebrno priznanje

Franc Veider

Za dolgoletno aktivno delo na kulturnem področju

Bronasto priznanje

Ivan Vidrih

Za dolgoletno aktivno delo pri AMD Mengeš

 

Leto 1998

Častni občan

Slavko Pišek

Za dolgoletni nesebični prispevek na družbenem in društvenem področju v občini

Zlato priznanje

Franc Blejc

Za dolgoletno delo v PGD Mengeš

Zlato priznanje

Matej Blejec

Za dolgoletno delovanje na področju čebelarstva

Srebrno priznanje

Prostovoljno gasilsko društvo Lek Mengeš

Za 50 let delovanja na področju zaščite in reševanja

Srebrno priznanje

Prostovoljno gasilsko društvo Topole

Za 50 let delovanja na področju zaščite in reševanja

Srebrno priznanje

Jože Mlakar

Za 20-letno delo z mladimi

Srebrno priznanje

Janez Kosec

Za humana dela na področju alpinizma

Bronasto priznanje

Center za usposabljanje in varstvo invalidnih oseb – INCE Mengeš

Za 20 let delovanja

Bronasto priznanje

Niko Urankar

Za prizadevno delo pri razvoju kolesarstva

Spominsko priznanje

Matjaž Rogelj

Za izjemne uspehe v računalništvu

Spominsko priznanje

Prostovoljno gasilsko društvo Topole

Za uspeh na gasilski olimpijadi na Danskem, julij 1997

Spominsko priznanje

Župan mestne občine Novo mesto Franci Koncilija

Za utrjevanje prijateljskega sodelovanja

 

Leto 1997

Zlato priznanje

KD Mengeška godba

Za več kot 100-letno aktivno delovanje

Zlato priznanje

Prostovoljno gasilsko društvo Mengeš

Za več kot 100-letno aktivno delovanje

Zlato priznanje

Osnovna šola Mengeš

Ob 200-letnici javnega šolstva v Mengšu

Srebrno priznanje

Mešani pevski zbor Svoboda Mengeš

Ob 25-letnici delovanja

Srebrno priznanje

Turistično društvo Mengeš

Za večletno aktivno sodelovanje

Srebrno priznanje

Lovska družina Mengeš

Ob 50-letnici delovanja

Srebrno priznanje

TVD Partizan Mengeš

Za večletno aktivno sodelovanje

Bronasto priznanje

KD Franca Jelovška Mengeš

Ob petletnici delovanja

Znak občine Mengeš

Monika Kambič

Za izjemne dosežke v alpinizmu

Znak občine Mengeš

Špela Burgar

Za izjemne dosežke v namiznem tenisu

Znak občine Mengeš

Peter Janežič

Za izjemne dosežke v squashu

Znak občine Mengeš

Klemen Leben

Za izjemne dosežke na glasbenem področju