Uradne ure Občine Mengeš

Uradne ure
Ponedeljek: od 8.00 do 12.00  in od 13.00 do 15.00
Sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
Petek: od 8.00 do 13.00

Poslovni čas
Ponedeljek: od 8.00 do 15.00
Torek: od 8.00 do 15.00
Sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
Četrtek: od 8.00 do 15.00
Petek: od 8.00 do 13.00


OBČINA MENGEŠ

Slovenska cesta 30,1234 MENGEŠ
Telefon: 01 724 71 00
01 723 70 81
Fax: 01 723 89 81
E-naslov: obcina.menges@menges.si

KontaktiŽupan: Bogo Ropotar
Direktor občinske uprave: Urban Kolar
Tajništvo župana in uprave: Branka Smogavec

01 724 71 00

branka.smogavec@menges.si
Družbene in društvene dejavnosti: Marko Kocjan

01 724 71 07

041 730 350

marko.kocjan@menges.si
Splošne zadeve občinskega sveta: Irena Kosec

01 724 71 06

040 852 355

irena.kosec@menges.si
Pravne zadeve: Katja Jamšek

01 724 71 11

katja.jamsek@menges.si
Investicije, okolje: Uroš Drobež

01 724 71 04

040 852 358

uros.drobez@menges.si
Prostor, lokacije, zazidljivost in zemljišča: Robert Špenko

01 724 71 09

040 852 359

robert.spenko@menges.si
Komunalne zadeve, vzdrževanje in nadzor: Boris Kavčič in Mitja Dolinšek

01 724 71 01

040 852 353

boris.kavcic@menges.si


01 724 71 05

040 852 354

mitja.dolinsek@menges.si
Finance, računovodstvo in proračun: Marjana Nahtigal, Mirela Mešanović in Anja Kuret

01 724 71 00

marjana.nahtigal@menges.si

mirela.mesanovic@menges.si


01 724 71 08

anja.kuret@menges.siVložišče


Vložišče Občine Mengeš
Slovenska cesta 30
1234 Mengeš
T: 00 386 1 723 70 81
F: 01 723 89 81
E: obcina.menges@menges.si

Uradne ure:
Ponedeljek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00
Sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
Petek: od 8.00 do 13.00

Poslovni čas:
Ponedeljek: od 8.00 do 15.00
Torek: od 8.00 do 15.00
Sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
Četrtek: od 8.00 do 15.00
Petek: od 8.00 do 13.00

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice
Mengeška cesta 9
1236 Trzin
T: 00 386 1 564 47 20
F: 00 386 1 564 47 21
E: inspektorat@trzin.si
Obrazec prijava (za Medobčinski inšpektorat in redarstvo).doc
Letna poročila Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Seznam predpisov Občine Mengeš, na osnovi katerih uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti:

Civilna zaščita


Načrt ZiR ob jedrski in radiološki nesrečiSKLEP o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Mengeš
MERILA za organiziranje in opremljanje enot, služb in organov Civilne zaščite