Aktualno v občini

Z januarjem 2023 ponovno zapora na Slovenski cesti

Občinska uprava Občine Mengeš vas obvešča, da se dela naSlovenski cesti nadaljujejo v skladu s terminskim planom. V sredo, 4. januarja2023, po 9. uri, bo izvedena popolna zapora Slovenske ceste od uvoza priobčinski stavbi do uvoza na Šolsko ulico. Popolna zapora na odseku jepredvidena do

...

Na konstitutivni seji Občinskega sveta zaprisegel nov župan Občine Mengeš Bogo Ropotar

V četrtek, 22. decembra 2022, je v poročni dvorani ObčineMengeš potekala 1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Mengeš, na kateriso bili najprej potrjeni mandati svetnic in svetnikov, nato pa še mandat županaObčine Mengeš Boga Ropotarja. Po zaprisegi je nov župan Bogo Ropotar,

...

Voščilo za božični praznik in novo leto 2023

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

v novem letu 2023 naj bo
vaš korak odmeven,
vaša beseda pogumna,
vaše življenje iskreno in
polno toplih trenutkov.

Drage občanke in dragi občani,

želim vam lepe božične praznike,
v novem letu topel in varen dom,
zdravja ter polno sreče in
uspehov v novem

...

Spominske medalje ob 30-letnici osamosvojitvene vojne podelili v Športni dvorani Mengeš

Prihod veteranov vojne za Slovenije v športno dvorano so pospremili takti veteranske Mengeške godbe. Podelitev se je pričela s prihodom praporščakov v dvorano in dvigom slovenske zastave. Nato je slovensko himno zapel Rok Rakar.

...

Pred Božičem dobiva prvi odsek Slovenske ceste grobi asfalt

Rekonstrukcija Slovenske ceste se je začela v mesecuoktobru in kot je bilo napovedano bo potekala v fazah. Prva faza, odkrižišča Grobeljske in Slovenske ceste do križišča pri občini, se z grobimasfaltom zaključuje v decembru. Nato bo izvajalec začel z naslednjimi fazami.Sledila bo

...

Lokalne volitve v Občini Mengeš

V nedeljo, 20. novembra 2022, so tudi v Občini Mengešpotekale lokalne volitve za svetnice in svetnike Občinskega sveta Občine Mengešter prvi krog volitev za župana Občine Mengeš. V nedeljo je bilo izvoljenih 16 svetnicin svetnikov iz treh list in treh strank, v drugi krog volitev za

...

Prednovoletni sprejem župana na Mengeški koči

V četrtek, 1. decembra 2022, je na Mengeški koči potekalprednovoletni sprejem župana, ki je že tradicionalno povabil častne občane, vsesvetnice in svetnike ter člane stalnih komisij in odborov Občinskega svetaObčine Mengeš, predsednike društev in drugih organizacij v občini,

...

V Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov priročnik o zmanjševanju tekstilnih odpadkih

V okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov 2022 staZbornica komunalnega gospodarstva in Ministrstvo za okolje in prostor RS izdalapriročnik Trajnost je v trendu. Priročnik je osredotočen na tekstilne odpadke,ki so iz mode. V priročniku najdete zanimive nasvete za zmanjševanje

...

Lokalna akcijska skupina »Za mesto in vas« vabi k pripravi nove Strategije lokalnega razvoja

Lokalna akcijska skupina Za mesto in vas (LAS Za mesto invas) je bila ustanovljena leta 2015. Povezuje občine Domžale, Komenda, Medvode,Mengeš, Trzin in Vodice. Njen osrednji namen je spodbujanje celovitega in uravnoteženegarazvoja lokalnih območij, poudarek pa je na aktivnem vključevanju

...

Informacije za lokalne volitve 2022 so izšle kot priloga glasila Mengšan

Na spletni strani Občine Mengeš je Priloga: Volitve 2022 vobčini Mengeš, ki je izšla skupaj z novembrsko številko glasila Mengšan, objavljenaločeno v arhivu glasila Mengšan oziroma na povezavi.


V prilogi so objavljen seznam potrjenih kandidatur za župana Občine Mengeš za lokalne

...

Žalni slovesnosti pri spomeniku NOB v Loki pri Mengšu in v Mengšu pri spomeniku talcem na Zalokah

V ponedeljek, 31. oktobra 2022, sta potekali žalnislovesnosti s katerimi se ob dnevu spomina na mrtve s svečanostjo poklonijovsem, ki so umrli v vojni ali zaradi vojne. Žalna slovesnost v Loki pri Mengšuje potekala pri spomeniku NOB ob 10. uri, v Mengšu pa ob 11. uri pri spomenikutalcem na

...

Zadnja seja Občinskega sveta Občine Mengeš v mandatu 2018 2022 je bila v oktobru

V četrtek, 20. oktobra 2022, se je ob 17.00 začela in ob18.00 zaključila zadnja seja Občinskega sveta Občine Mengeš v mandatu 2018 –2022. Občinske svetnice in svetnice, ki so bili izvoljeni na lokalnih volitvah2018, so se sestali na 28. rednih sejah in 3. izrednih sejah. Na zadnji seji

...

V letu 2022 je na območju Dobena obnovljen nov odsek ceste

Občina Mengeš je v poletnih mesecih, ko je zaradipoletnih počitnic manj prometa, nadaljevala z obnovo cest na območju Dobena. Vletu 2022 je bila načrtovana in izvedena preplastitev oseka ceste Loka-Mengeš-Dobenov dolžini 315 metrov. Na odseku ceste je bila vzpostavljena tudi

...

Rekonstrukcija Slovenske ceste - pojasnilo občinske uprave

V ponedeljek, 3. oktobra 2022, so se pričela gradbena dela na Slovenski cesti, ki bodo končana v prvi polovici naslednjega leta. Posebej poudarjamo, da se prometni režim po rekonstrukciji ceste ne bo spreminjal, kar pomeni, da bo promet potekal dvosmerno, da bo nemoteno potekal tudi

...

Popolna zapora Slovenske ceste v naselju Mengeš bo od 4. oktobra 2022 do predvidoma 20. aprila 2023

V občini Mengeš se bo oktobra začela rekonstrukcijaSlovenske ceste, ki bo v prvi fazi gradnje popolnoma zaprla cesto od križiščaSlovenske ceste z Grobeljske ceste do semaforiziranega križišča pri stavbiObčinske uprave Občine Mengeš. Glavni obvoz bo potekal po mengeški

...

V občini Mengeš je potekalo državno tekmovanje v oranju

Vpetek, 2. septembra 2022, se je v občini Mengeš z otvoritvijo pred Lovsko kočoMengeš začelo 65. državno tekmovanje oračev Slovenije in 27. državno tekmovanjedijakov in študentov biotehniških šol v oranju, potekalo pa je tudi državnotekmovanje žensk v spretnostni vožnji s

...

Za varen začetek šolskega leta povečana varnost v okolici šole

Tudi v letu 2022 je v sredo, 24. avgusta 2022, potekalaseja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Mengeš. Na seji sose dogovorili, da se v zadnjem tednu avgusta na vpadnice v naselje Mengešpostavijo table z napisom »Spet smo z vami« ter da se poveča varnost v okolicešole in

...

Sprejem prvošolčkov v Športni dvorani Mengeš

Osnovna šola Mengeš je v četrtek, 1. septembra 2022,sprejela 4 razrede prvošolčkov, ki so skupaj s starši prišli v Športno dvoranoMengeš. Najprej jih je prijazno pozdravil Sašo Božič, ravnatelj Osnovne šoleMengeš in jim zaželel dobrodošlico: »Vesel sem, da ste se nam pridružili

...

Nove investicije v Vrtcu Mengeš

Občina Mengeš je skladno spotrebami Vrtca Mengeš zagotovila sredstva za nakup novega pralnega stroja, zaskupine pa nove garderobne omare. Najbolj opazna pa je investicija v štirinadstreške, ki so bili prenovljeni zaradi dotrajanosti. Franc Jerič, županObčine Mengeš, je povedal: »Novi

...

V Športni dvorani Mengeš poletne priprave za najboljše košarkarje in košarkarice

V juliju in avgustu so se v Športi dvorani Mengeš zbralekošarkarice in košarkarji, ki so želeli v času počitnic izboljšati svojotehniko in telesno pripravljenost. Rok Razdevšek, vodja poletnih priprav, jepojasnil: »Vsem zainteresiranim košarkaricam in košarkarjem smo želeliomogočiti

...

Obvestilo o začetku zbiranja prijav škode v kmetijstvu zaradi suše

Občina Mengeš obvešča, da se pričenja zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše 2022, na podlagi SklepaMinistrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje ,

...

Podpisana pogodba za izvedbo del na Slovenski cesti

V ponedeljek, 8. avgusta 2022,je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem Trgograd, d.o.o., za obnovoSlovenske ceste v Mengšu. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je ob podpisupogodbe z izvajalcem del povedal: »Tranzitni promet je obvoznica preusmerila izSlovenske in Prešernove ceste,

...

Na območju stare telovadnice je bilo v času kulture žarnih grobišč stanovanjsko naselje

Na območju stare telovadnice Osnovne šole Mengeš so arheologiv kulturni plasti prehoda iz mlajše bronaste dobe v starejšo železno, ki joimenujemo tudi doba žarnih grobišč, našli ostanke stavb in drugih predmetov, kikažejo, da je bilo to območje stanovanjske naselbine. Draško

...

Na Murnovi ulici v Mengšu se bodo začela investicijsko vzdrževalna dela

Konec julija se bodo na Murnovi ulici v Mengšu pričela izvajatiinvesticijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji ter obnova cestišča.Občina Mengeš bo v sodelovanju z JKP Prodnik obnovila 420 m vodovoda, 380 mkanalizacije, 32 hišnih priključkov ter v celoti uredila cestišče. Na

...

Obnova cestišča, vodovoda in kanalizacijskega omrežja v Loki pri Mengšu

V juliju 2022 so se v sodelovanju z JKP Prodnik začelaobnovitvena dela na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju dela cesteLoka–Dobeno (del Gasilske ceste in Pot na Dobeno), in sicer od kamnitega mostuproti Dobenu. Obnovljenih bo 160 m vodovoda s hišnimi priključki, točkovno bosanirana

...

Izgradnja kanalizacije na Grobeljski cesti bo zaključena v mesecu juliju

Občina Mengeš v sodelovanjuz JKP Prodnik vsako leto obnovi del najbolj dotrajanega vodovodnega inkanalizacijskega omrežja na območju občine. V letu 2021 je bilo obnovljenoomrežje na Zadružniški ulici in na odseku ceste Dobeno – Šorn, zaključena pa jebila tudi obsežna obnova na

...

Zdravstveni dom Domžale za lažje naročanje priporoča uporabo aplikacije doZdravnika

V Zdravstvenem domu Domžaleponovno opozarjajo, da se je za vse storitve potrebno naročiti. Mag. RenataRajapakse, direktorica Zdravstvenega doma Domžale, je pojasnila: »Do sedaj je vglavnem naročanje potekalo preko telefona. V času epidemije smo vzpostavili novtelefonski sistem, da vas lahko

...

V občini Mengeš začeli z asfaltiranjem regionalne kolesarske povezave Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana

Regionalna kolesarska povezava, ki občino Mengeš povezujes sosednjima občinama, občino Kamnik in občino Trzin ter najprej z Mestnoobčino Ljubljano, v mesecu maju in juniju dobiva na trasi ob regionalni cestiMengeš – Kamnik asfaltno prevleko. Prvi del kolesarske povezave po Kamniški

...

V okviru Zdravstvenega doma Domžale deluje tudi Center za duševno zdravje odraslih

V ponedeljek, 30. maja 2022, je potekala na lokacijiCentra za duševno zdravje odraslih, na Kamniški cesti 19c, Domžale, polegAvtotehne Vis in Kosec, otvoritev centra, ki zagotavlja celostno obravnavotežav na področju duševnega zdravja odraslih, starih od 18 do 99 let, iz občinDomžale,

...

Ob občinskem prazniku o spremembah na volilnem parketu in obljubah, ki se srečajo z realnostjo

V nedeljo,29. maja 2022, na rojstni dan Janeza Trdine je občina Mengeš z osrednjoslovesnostjo in podelitvijo občinskih priznanj v Kulturnem domu Mengeš obeležilaobčinski praznik Občine Mengeš. Prisotne je najprej nagovoril Franc Jerič,župan Občine Mengeš: »Občinski praznik je na dan

...

V občini Mengeš se nadaljujejo arheološka izkopavanja na območju zunanjih gabaritov predvidne novogradnje ob Osnovni šoli Mengeš

V preteklih mesecih smoobjavili več prispevkov o najdbah arheoloških izkopavanj na območju staretelovadnice Osnovne šole Mengeš. Bogate najdbe segajo vse od 1.000 let p. n.št. pa do 6. stoletja našega štetja. Draško Josipovič, vodja arheološkihizkopavanj, je ob tem povedal: »Bogate

...

Na Slomškovi ulici v Mengšu sta trak na simbolični otvoritvi prerezala Franc Jerič in Marija Jagodic

V sredo, 18. maja 2022, je po obsežni prenovi Slomškoveulice potekala simbolična otvoritev ulice. V mesecu aprilu zaključeno obnovoulice je na otvoritvi predstavil Franc Jerič, župan Občine Mengeš: »Za obsežnoobnovo je bil kot najugodnejši izvajalec izbrano podjetje Lavaco, d.o.o.,

...

Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku bo v Kulturnem domu Mengeš

Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku bo v nedeljo, 29. maja 2022, ob 18.00, prav na občinskipraznik Občine Mengeš, na rojstni dan Janeza Trdine.

Janez Trdina se je rodil v premožni Drmavovi hiši v MalemMengšu. Šolati se je začel pri 10 letih, najprej je obiskoval mestno šolo

...

Stara telovadnica Osnovne šole Mengeš je bila porušena

V mesecu aprilu so se zaključila arheološka izkopavanja vnotranjosti stare telovadnice sledila je rušitev stare telovadnice. Franc Jerič,župan Občine Mengeš, je pojasnil odločitev za rušenje telovadnice: »Pripregledu projekta izgradnje nove šolske kuhinje in jedilnice ter

...

Na Šinkovem turnu so tudi v letu 2022 postavili ograjo za zaščito zavarovanih dvoživk pred povozom

Občina Mengeš je del območja Natura 2000, kjer je potrebna posebna skrb za zavarovane živalske vrste in njihov habitat. Posebna skrb je namenjena zavarovanim dvoživkam, ki se v pomladnih in jesenskih mesecih iz bajerja množično selijo v primerne razmnoževalne, oziroma prezimovalne

...

Odpoved čistilne akcije

V javnem glasilu Mengšan je bila za soboto, 2. aprila 2022, ob 9.00, napovedana spomladanska čistilna akcija 2022.


Vse prostovoljke in prostovoljce, ki ste se želeli v soboto udeležiti čistilne akcije obveščamo, da je zaradi slabega vremena odpovedana.Občina Mengeš 

...

Bogate najdbe tudi v obdobju pozne bronaste dobe, v obdobju kulture žarnih grobišč

Na območju stare telovadnice Osnovne šole Mengeš pred izgradnjo nove kuhinje z jedilnico in kabineti v prvem nadstropju potekajo arheološka izkopavanja, kot jih je v kulturno varstvenih pogojih predpisal Zavod za varstvo kulturne dediščine, območne enote Kranj. Arheologi so našli

...

Naložite aplikacijo CŠOD misija in se sprehodite po poti Z Janezom Trdino po Mengšu ali pa po poti Mengeš – kulturne znamenitosti

Aplikacija CŠOD misija je nova interaktivna aplikacija, ki ponuja več kot 200 misij, na katerih se boste srečali z 2.500 znamenitostmi, s 5.000 izzivi, za kar boste potrebovali več kot 300 ur in prehodili vsaj 500 kilometrov po celi Sloveniji. Dve misiji predstavljata poti po občini

...

Obisk ministra in državnega sekretarja za javno uprava

V sklopu vladnega obiska občinseverno od Ljubljane je v torek, 8. marca 2022, tudi Občino Mengeš obiskalBoštjan Koritnik, minister za javno upravo.

Poleg ministra, se je sestankaudeležil tudi državni sekretar, Boštjan Jambrovič, s strani občine pa AnjaKuret, vodja finančne službe. Franc

...

Minister za kmetijstvo je obiskal Infrastrukturni center Jable

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. JožePodgoršek, je v sklopu vladnega obiska občin severno od Ljubljane obiskalInfrastrukturni center Jable, kjer so ga sprejeli prof. dr. Andrej Simončič,direktor Kmetijskega inštituta Slovenije, dr. Peter Dolničar, predstojnikOddelka za

...

Ogled trase kolesarske povezave Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana

V sklopu vladnega obiska regije, občin severno odLjubljane, je v ponedeljek, 7. marca 2022, potekal tudi ogled trase kolesarskepovezave Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana. Traso so si skupaj z nosilci projektain izvajalci ogledali Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo, Franc Jerič,župan

...

Ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca sprejel Franc Jerič, župan Občine Mengeš

V petek, 4. marca 2022, je v sklopu vladnega obiskaregije, občin severno od Ljubljane, minister zainfrastrukturo Jernej Vrtovec obiskal Občino Mengeš. Sprejel ga je FrancJerič, župan občine Mengeš, ki je ob obisku povedal: »Veseli smo, da si bominister vzel čas za obisk vseh občin, saj

...

Tudi v občini Mengeš zbiranje humanitarne pomoči za Ukrajino in ukrajinske begunce v drugih državah

Občina Mengeš se pridružujeakciji zbiranja humanitarne pomoči za Ukrajino in ukrajinske begunce v drugihdržavah. Zbiranje humanitarne pomoči,  bopotekalo v stavbi Naš Slamnik (prostor nekdanje Freme). Slovenska cesta 28,Mengeš. Zbiranje bo potekalo po urniku, pomagali pa bodo

...

Žalna seja v spomin in slovo častnega občana Petra Krušnika

V četrtek, 17. februarja 2022, je v spomin na Petra Krušnikav Kulturnem domu Mengeš potekala žalna seja. Seja se je začela z glasbo kvartetaPer in po minuti molka je prisotne nagovoril Franc Jerič, župan Občine Mengeš: »Kartežko je sprejeti novico, da nas je v 92-letu starosti

...

Med pomembnimi investicijami s slavnostnim podpisom pogodbe tudi investicija na Slovenski cesti

Ministrstvo za infrastrukturo je za pomembnejše investicije,investicije, ki bodo pomembno vplivale na ureditev prometa in izgled krajev,organiziralo slavnostni podpis pogodb. Med povabljenimi k podpisu pogodbe jebil tudi Franc Jerič, župan Občine Mengeš. Slavnostni podpis pogodbe

...

Žalna seja ob smrti častnega občana občine Mengeš Petra Krušnika

Zapustil nas jePeter Krušnik (1930 - 2022), častni občan Občine Mengeš.

 

Spominu častnega občana se bomo v občini Mengešpoklonili na žalni seji
ki bo v četrtek, 17. februarja 2022, ob 17.30 vKulturnem domu Mengeš.

Žalna knjiga bo odprta v Kulturnem domu Mengeš

...

Slavnostna akademija ob slovenskem kulturnem prazniku je odpovedana

Spoštovani,

Zveza kulturnih društevobčine Mengeš obvešča da je zaradi negotovih razmer in velikega števila okužb letošnjaslavnostna akademija in kulturni program ob slovenskem kulturnem prazniku odpovedana.

Program bomo v enakem obseguizvedli prihodnje leto.

Vsem občankam in

...

Podpisana pogodba o sofinanciranju rekonstrukcije Slovenske ceste in začetek ureditve središča Mengša

Na Občini Mengeš so obnovo Slovenske ceste napovedali žetakoj po otvoritvi manjkajočega dela obvoznice v občini, ki je tranzitni prometpreusmerila iz Slovenske in Prešernove ceste. Po usklajevanjih sta Ministrstvoza infrastrukturo in Občina Mengeš decembra 2021 podpisali sporazum

...

Rehabilitacija oseb z dolgotrajnimi posledicami covid 19 v Zdravstvenem domu Domžale

Zdravstveno vzgojni center, ki deluje v okviru Zdravstvenegadoma Domžale, po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje sporoča, dabo začel izvajati nov program za Rehabilitacijo oseb z dolgotrajnimiposledicami covid 19.

Namen programa je krepitev zdravja in lajšanje simptomov

...

Akcija Dnevi cepljenja v občini Mengeš

V okviru nacionalne akcije Dnevi cepljenja, Zdravstveni dom Domžale obvešča, da od četrtka,13. januarja, do sobote, 15. januarja 2021, izvaja cepljenje proti Covid-19 zanenaročene paciente. V soboto bo cepljenje za nenaročene paciente tudi vobčinah ustanoviteljicah. V občini Mengeš

...

Izjava zdravstvenega doma Domžale, 11.1.2021

Tako kot v vseh cepilnih centrih vSloveniji, smo se tudi v ZD Domžale organizirali tako, da bi lahko čim hitrejecepili čim več naših pacientov, oziroma občanov. Pokrivamo območje 5 občin –Domžale,Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče, skupaj 60.610prebivalcev. Naš cilj v začetku je

...

Na območju stare telovadnice Osnovne šole Mengeš, pomembne najdbe tudi v kulturnih plasteh iz obdobja starejše železne dobe, imenovane Hallstatt

Na območju stare telovadniceOsnovne šole Mengeš so se pred izgradnjo nove kuhinje z jedilnico in kabineti vprvem nadstropju v novembru začela arheološka izkopavanja, kot jih je vkulturno varstvenih pogojih predpisal Zavod za varstvo kulturne dediščine,območne enote Kranj. V mesecu

...

Dnevi cepljenja proti covid-19 v Občini Mengeš

V organizaciji Zdravstvenega doma Domžale so ob podporiMinistrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje potekaliDnevi cepljenj tudi v Občini Mengeš. Sprvim odmerkom cepiva je bilo cepljenih 11 občank in občanov, z drugim odmerkomcepiva 25 in s tretjim odmerkom cepiva

...

Na tradicionalnem prednovoletnem srečanju na Mengeški koči o preteklem letu in pričakovanjih za leto 2022

V četrtek, 16. decembra 2021, je na Mengeški koči potekalotradicionalno prednovoletno srečanje Občine Mengeš, na katerega so bilivabljeni članice in člani delovnih teles ter svetnice in svetniki Občinskegasveta Občine Mengeš, predsednica Nadzornega odbora Občine Mengeš,

...

Božično - novoletno voščilo

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

kljub vsem težavam, ki so nas pestile tudiv letu 2021 si upam trditi, da smo v občini Mengeš leto preživeli dokajuspešno, zadovoljno, zastavljene cilje pa smo tudi izpolnili. Tudi z vašopomočjo, s pomočjo vseh tistih, ki ste nam pomagali, nam

...

V stari telovadnici Osnovne šole Mengeš izredno zanimive in povedne arheološke najdbe tudi iz časa mlajše železne dobe

Na območju stare telovadnice Osnovne šole Mengeš so sepred izgradnjo nove kuhinje z jedilnico in kabineti v prvem nadstropju vnovembru začela arheološka izkopavanja, kot jih je v kulturno varstvenihpogojih predpisal Zavod za varstvo kulturne dediščine, območna enota Kranj. Vmesecu novembru

...

V novembru zaključena kolesarska steza od Kolodvorske ceste do parkirišča Lek in pločnik vse do vhoda v podjetje Lek

Občina Mengeš je z namenom zagotavljanja dostopa kolesarjemin pešcem do družbe Lek pristopila k izgradnji kolesarske steze in pločnika odKolodvorske ceste do parkirišča Lek. Izvajalec za gradbena dela, za gradnjokolesarske steze, pločnika in ureditev cestišča, je bil izbran v

...

Pričetek konservatorsko-restavratorskih del male grobne kapele rodbine Stare

Občina Mengeš je v letu 2021 pristopila k obnovidotrajane male grobne kapele rodbine Stare, ki je zaščitena kot spomenik inzato zahteva posebej pristop z natančnim popisom obnovitvenih del. Razpis zaizvedbo potrebnih obnovitvenih del je bil objavljen v mesecu septembru, zaizvajalca pa je bilo

...

Prazniki v tišini noči

Bližajo seprazniki. Vsako leto se pripravljamo v pogovorih, kako bomo zaključili leto, kimineva in za pričakovanja v Novem letu. Pišemo voščila, pripravljamo inkupujemo darila za najbližje, ja, včasih pa se le spomnimo na stare čase, kovsega tega blišča in obdarovanj skoraj ni bilo.

...

Končano zbiranje hišnih imen v Mengšu

Hišna imena kot del naše identitete so bila nekoč delvsakodnevnega življenja domačinov v nekem kraju. Z njimi so poimenovali hišo,lastnino in ljudi, ki so hiši pripadali. Danes so kljub manjšemu pomenu hišnihimen le-ta v naših krajih še vedno živa, a jih dobro pozna le

...

Arheološka izkopavanja v stari telovadnici Osnovne šole Mengeš

Vponedeljek, 22. novembra 2021, so si člani Gradbenega odbora za izgradnjovečnamenske nizkoenergijske Športne dvorane Mengeš ogledali arheološkaizkopavanja na območju stare telovadnice Osnovne šole Mengeš. Najprej je članeodbora nagovoril Franc Jerič, župan Občine Mengeš: »Spomnim

...

Obnovljen Most pri Športnem parku v Loki pri Mengšu

Občina Mengeš je v oktobru pristopila k sanaciji mostu priŠportnem parku v Loki pri Mengšu. Most je sedaj poravnan z osjo cestišča, delnorazširjen ter ima obnovljeno cestiščno konstrukcijo in v celotni širini tudinovo asfaltno prevleko. Prav tako je bila montirana tudi nova ograja. 

...

Na Ropretovi cesti zgrajen pločnik in saniran odsek ceste proti izviru Žeček

Občina Mengeš je v mesecu oktobru začela z urejanjemodseka Ropretove ceste in v dolžini 100 m zgradila tudi pločnik. Na območjusanacije so uredili odvodnjavanje meteorne vode in zelenice. V prostor se jeumestila tudi peš pot za vstop v naselje Pri Bajerju. Z opisano sanacijo setako motornim

...

Pogodba za gradnjo regionalne kolesarske povezava Kamnik Ljubljana je podpisana

Občine na območju regionalne kolesarske povezave Kamnik -Mengeš - Trzin – Ljubljana, občina Mengeš, občina Kamnik, občina Trzin inMestna občina Ljubljana, so v četrtek, 11. novembra 2021, v samostanu Mekinjepodpisale pogodbo z izbranim izvajalcem za gradnjo omenjene kolesarskepovezave.

...

V tednu splošnih knjižnic vabljeni tudi na dogodke v Knjižnico Mengeš

Od ponedeljka, 15. novembra 2021, do sobote, 20. novembra2021, poteka Teden slovenskih splošnih knjižnic. Številni dogodki se bodo zvrstilitudi v Knjižnici Domžale, matični knjižnici in njenih enotah. V KnjižniciMengeš bodo potekali različni dogodki celoten mesec november, vsak

...

Zaključena je obnova odseka ceste na Dobenu

Občina Mengeš je konec oktobra 2021, bolj natančno v časukrompirjevih počitnic, izvedla obnovo odseka glavne ceste na Dobeno. Obnova odsekaceste na Dobeno, v skupni dolžini 570 metrov, je del sistematične obnoveobstoječih cest na Dobenu, ki so zaradi vse večje poseljenosti Dobena vse

...

V Občini Mengeš uradna otvoritev prve pametne sončnice v Sloveniji in začetek vseslovenske akcije Sonce za otroke

Uradna otvoritev pametne sončnice je potekala v sredo, 3.novembra 2021. Trak začetka delovanja sončnice in začetka vseslovenskegaprojekta Sonce za otroke sta simbolno prerezala Joc Pečečnik, predsednikupravnega odbora podjetja Interblock, d. d., terFranc Jerič, župan občine Mengeš.

...

Sanacija brežine Pšate med dvema mostovoma na Ropretovi cesti zaključena

V mesecu avgustu, septembru in v začetku oktobru 2021 jepotekala sanacija brežine Pšate na Ropretovi cesti, saj je zaradi zajed oziromapoškodb prišlo do erozije brežine. Sanacijo je po dogovoru z Občino Mengešizvedla Direkcija Republike Slovenije za vode, ki je v Sloveniji pristojna

...

Žalni slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve

Žalni slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve sta letos potekaliv soboto, 30. oktobra. Žalna slovesnost v Loki pri Mengšu je bila pri spomenikužrtvam NOB ob 10.00, v Mengšu pa na Zalokah pri spomeniku Talcem ob 11.00. Žalnislovesnosti sta pripravila Občina Mengeš in Zveza kulturnih društev

...

Obnova dela cestišča na Dobenem predvidoma od torka, 26. oktobra 2021, do predvidoma četrtka, 28. oktobra 2021

Občina Mengeš bo v času krompirjevih počitnic izvedlaobnovo odseka glavne ceste na Dobeno. Obnova dela cestišča na Dobeno, v skupni dolžini570 metrov, je del sistematične obnove obstoječih cest na Dobenu, ki so zaradivse večje poseljenosti Dobena vse bolj obremenjene. Njihova obnova je

...

Pričetek obnove celotne Slomškove ulice v ponedeljek, 25. oktobra 2021

Občina Mengeš je v sodelovanju z JKP Prodnik začela zobnovo vodovoda in kanalizacije po celotni Slomškovi ulici v naselju Mengeš. Naobčini Mengeš opozarjajo, da je sistematično investicijsko vzdrževanjevodovodnega in kanalizacijskega omrežja ključnega pomena za varno oskrbo spitno vodo

...

S košnjo razbremenilnika Pšate do višje poplavne varnosti v občini Mengeš

V letu 2021 se je Občina Mengeš odločila za košnjorazbremenilnika Pšate tudi v jesenskih mesecih. Razbremenilnik je bil pokošenod mostu na Kolodvorski cesti pa do mostu na Jarški cesti. Ureditevrazbremenilnika je eden od ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti v občini.

Franc Jerič,

...

Vseslovenski dan s parašportniki je v Športni dvorani Mengeš gostila občina Mengeš

Vponedeljek, 27. septembra 2021, je v občini Mengeš potekal »Dan s parašportniki,ki ga je v okviru Evropskega tedna športa organizirala Zveza za šport invalidovSlovenije – Slovenski paraolimpijski komite. Namen dogodka je bil predstavitevrazličnih parašportov, kot na primer

...

Na otvoritvi prenovljenega in novega vodohrana na Dobenu o pomenu oskrbe z vodo

ObčinaMengeš je v letu 2020 pristopila k posodobitvi starega in gradnji novega vodohranana Dobenu, z namenom izboljšanja oskrbe s pitno vodo in požarne varnosti naobmočju. Projekt, ki se je zaključil v septembru, je na otvoritvi predstavil FrancJerič, župan Občine Mengeš: »Občina

...

Na otvoritvi ceste v Topolah zaigrala Mengeška godba

V drugipolovici avgusta se je začela modernizacija ceste od avtobusne postaje obglavni cesti Moste – Mengeš do naselja Topole. Dela so bila zaključena vzačetku septembra in v soboto, 11. septembra 2021, ob 15.00, je bila v dogovoru zvaškim odborom Topole organizirana otvoritvena

...

V začetku septembra se je zaključila tudi sanacija vodovoda in kanalizacije na delu Zadružniške ulice

V mesecu juliju so se začela obnovitvena dela na vodovodu inkanalizaciji na delu Zadružniške ulice, med hišnimi številkami Zadružniškeulica od 1 do 9 in hišnimi številkami Zoranine ulice med 20 in 27. V časusanacije je bila na območju investicije urejena tudi meteorna kanalizacija

...

Od Kolodvorske ceste do parkirišča Lek bo zgrajena kolesarska steza in hodnik za pešce

Z željo po ureditvi prometa v okolici družbe Lek jeobčina pristopila k izgradnji kolesarske steze in hodnika za pešce, kar boomogočalo prihod do delovnega obrata družbe Lek tudi kolesarjem in pešcem. Stem naj bi se na območju mirujočega prometa družbe Lek zmanjšala količinaprometa z

...

V Topolah od avtobusne postaje do naselja 3,5 metrov široka cesta

Občina Mengeš vsako leto nameni del proračuna zaizgradnjo, prenovo in obnovo cest v občini, saj s tem zagotavlja večjopretočnost prometa, nižje vzdrževalne stroške, predvsem pa varnost za vseudeležence v prometu.

V juniju je bil na javnem naročilu izbran izvajalec zaizvedbo gradbenih del

...

V juliju zgrajen sekundarni vodovod na odseku ceste Dobeno – Šorn

Na Dobenu je v okviru projekta obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v občini v letu 2021 potekala gradnja manjkajočega sekundarnega voda na odseku ceste Dobeno – Šorn. Vzporedno so potekala tudi investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu med hišnimi številkami Dobeno

...

Zaključena zahtevna investicija obnove gospodarske javne infrastrukture po ulici Pristava

Vsako leto se skladno z načrtom obnovitvenih del sanira delvodovodnega in kanalizacijskega omrežja v občini, primarni cilj obnovegospodarske javne infrastrukture je varno in nemoteno zagotavljanje pitne vode terustrezno urejeno odvajanje komunalne odpadne vode.

V letu 2021 se je začela

...

Mobilna cepilna enota tudi v občini Mengeš

V torek, 6. julija 2021, je mobilna enota Zdravstvenegadoma Domžale v dogovoru z Občino Mengeš izvajala cepljenje proti virusu SARSCoV-2 na območju občine Mengeš. Cepljenje je potekalo v avli Kulturnega domaMengeš. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je o cepljenju povedal: »Skupaj

...

Slovesnost ob dnevu državnosti je v letu 2021 potekala v Športni dvorani Mengeš

Napredvečer dneva državnosti, v četrtek, 24. junija 2021, je v občini Mengešpotekala osrednja slovesnost ob dnevu državnosti. Franc Jerič, župan ObčineMengeš, je v svoj nagovor zaključil z besedami: »Spoštujmo naš praznik in sezavedajmo njegovega pomena!« Na slovesnosti so bila

...

Investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji tudi na Zadružniški

Občina Mengeš skupaj z JKP Prodnik izvaja investicijsko-vzdrževalnadela na vodovodu in kanalizaciji na območju občine Mengeš. Sistematičnoinvesticijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je ključnegapomena za varno oskrbo s pitno vodo in ustrezno urejeno odvajanje

...

Plakatna mesta - referendum, 11. julij 2021

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest


Občina Mengeš ponuja organizatorjem referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki bo 11. julija 2021 brezplačno plaketiranje. 


Več informacij v Sklepu o plakatnih mestih 

...

V soboto simbolična otvoritev nove, popolnoma prenovljene ceste na Dobenu

Na cesti Zgornje Dobeno - Rašica je bila spomladi 2021zaključena rekonstrukcija ceste. Simbolična otvoritev se je, zaradi spoštovanjaomejitev v času epidemije, vse od fine preplastitve prestavljala in je bilaizvedena skupaj z občnim zborom Turističnega društva Dobeno (TD Dobeno) in

...

Zdravstveni dom Domžale uspešno izvedel množično cepljenje brez naročanja

V soboto, 12. junija 2021, je od 13:45 do 15:45 vcepilnem centru Zdravstvenega doma Domžale potekalo množično cepljenje brez naročanja.Rezerviranih je bilo 545 odmerkov cepiva Johnson & Johnson. Gašper Orehek,pomočnik direktorice Zdravstvenega doma Domžale, je povedal: »V

...

Novogradnja sekundarnega vodovoda na Dobenu

Vmesecu maju je JKP Prodnik v dogovoru z Občino Mengeš začel z novogradnjo oz.podaljškom vodovoda na Zgornjem Dobenu, med hišnimi številkami Dobeno 8c doDobeno 22. 

V tem delu se bo gradil sekundarni vodovod v dolžini 150 metrovNa novozgrajeni vodovod bodo priključeni novi

...

Tudi CČN Domžale Kamnik vključena v mednarodno raziskavo odpadnih vod za analizo razširjenosti drog v slovenskih mestih

Slovenija že četrto leto sodeluje v mednarodni raziskavio uporabi prepovedanih drog z analizo odpadnih vod. Raziskavo vodi Evropskicenter za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, v Sloveniji pa jo koordiniraInstitut Jožef Stefan (IJS). V Sloveniji raziskava poteka v sodelovanju spodjetji

...

Občinski praznik Občine Mengeš na rojstni dan pisatelja Janeza Trdine

V letu 2021 se je občinski praznik Občine Mengeš začeltradicionalno, Franc Jerič, župan občine Mengeš in Bogo Ropotar, podžupanObčine Mengeš, sta v soboto, 29. maja 2021, na rojstno hiši in ob spomenik vparku nasproti nje postavila venec. Nadaljnjo praznovanje s slavnostnoakademijo

...

Cesta Zgornje Dobeno - Rašica sedaj tudi s fino preplastitvijo

V letu 2020 je Občina Mengeš pristopila k sanacijicestišča Zgornje Dobeno – Rašica. Cestni odsek je bil izbran v dogovoru zVaškim odborom Dobeno. Sanacija cestišč na Dobenu so nujne zaradi prometnevarnosti najbolj izpostavljenih udeležencev v prometu, saj se zaradi vse

...

Državno prvenstvo v namiznem tenisu v Športni dvorani Mengeš

V soboto, 22. maja 2021, in v nedeljo, 23. maja 2021, jepod strogimi ukrepi za preprečevanje širjenje koronavirusa potekalo državnoprvenstvo v namiznem tenisu. Tokrat je tekmovalce gostila Športna dvoranaMengeš. V soboto, 22. maja 2021, je tekmovalcem dobrodošlico izrekel tudi FrancJerič,

...

Zdravstveni dom Domžale vabi na cepljenje proti covid-19

Zdravstveni dom Domžale vabi na cepljenje proti covid-19

Zdravstveni dom Domžale je v posebnem letaku, ki smo gaprejeli tudi občanke in občani občine Mengeš, pojasnil, kako deluje cepivo,kakšni so stranski učinki, zakaj se je potrebno cepiti in kje si lahkopreberemo več o cepivih in

...

Za projekt regionalne kolesarske pot Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana pridobili podporo za črpanje evropskih nepovratnih sredstev

Regionalna kolesarska povezava od Kamnika do Ljubljane bonamenjena dnevi migraciji prebivalcev na delovno mesto in mesto šolanja vobčinah Kamnik, Mengeš, Trzin in Ljubljana. Franc Jerič, župan Občine Mengeš,je pojasnil: »Na občini Mengeš smo pristopili k projektu , ker verjamemo,

...

Na Dobenu se zaključuje projekt rekonstrukcije obstoječega in gradnja novega vodohrana

Občina Mengeš je v letu 2020 za posodobitev vodohrana naDobenu, za izboljšanje oskrbe s pitno vodo in izboljšanje požarne varnosti,pristopila k posodobitvi starega vodohrana na Dobenu. Tako je v letu 2020 pridobilagradbeno dovoljenje, sledila je izvedba zemeljskih in gradbeno obrtniških

...

Za varno oskrbo s pitno vodo se obnavlja vodovod in kanalizacija na Pristavi

Investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu inkanalizaciji na Pristavi v Mengšu se izvajajo v skladu s terminskim planom. Zaradispecifike del, potrebno je namreč dnevno razbijanje skal, je potrebna posebnaprometna ureditev oziroma daljša zapora ceste. Delne zapore so se pričeleaprila, z

...

Zgrajen manjkajoči hodnik za pešce na Glavičevi

Občina Mengeš v sklopu investicijsko vzdrževalnih del najavnih površinah vsako leto izvede dela z namenom izgradnje manjkajočeinfrastrukture. Redno izvajanje vzdrževalnih del na prometnih in drugih javnihpovršinah je pomembno predvsem za izboljšanje prometne varnosti,

...

Slovenska bakla za olimpijske igre Tokio 2020 tudi na atletski stezi v občini Mengeš

Anže Lanišek in ekipa Smučarsko skakalnega kluba Mengeš, ki so jo sestavljali Taj Ekart, Benjamin Bedrač, Timo Simnovec, Alen Pestotnik, Jaka Perne in Nik Bergant Smerajc, so slovensko olimpijsko baklo nesli dva kroga.

Investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Pristavi v Mengšu

V aprilu so se takoj, ko so vremenske razmere dopuščale, začelainvesticijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Pristavi v Mengšu.V času trajanja obnove vodovoda in kanalizacije bo vzpostavljena zapora ceste,ki bo označena. Dela se bodo predvidoma zaključila v prvi polovici

...

V aprilu 2021 potekajo tradicionalne društvene čistine akcije, skupne čistilne akcije zaradi ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 ne bo

Občina Mengeš vsako leto aprila podpre društvene čistilneakcije in na svetovni dan Zemlje organizira skupno čistilno akcijo. V letu 2021potekajo društvene čistilne akcije od petka, 9. aprila 2021, do ponedeljka, 19.aprila 2021. Skupne čistilne akcije pa, zaradi ukrepov za zajezitev

...

V občini Mengeš bo potekalo zbiranje nevarnih odpadkov v četrtek, 22. aprila 2021

V občini Mengeš bozbiranje nevarnih odpadkov potekalo za Kulturnim domom Mengeš, na Slovenskicesti 30. Zabojnik za zbiranje nevarnih odpadkov bo na lokaciji od 14.30 do 20.00.Nevarne odpadke naj prinese polnoletna oseba in pri tem spoštuje epidemiološkeukrepe za omejitev širjenja epidemije

...

Obvestilo o cepljenju proti klopnemu meningoencefalitisu

V sredo, 7. aprila 2021, je za občanke in občane občine Mengeš ostalo neporabljenih še 22 brezplačnih otroških doz in 13 brezplačnih odraslih doz za cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu.

Zdravstveni dom Domžale obvešča, da so zaradi

...

Zdravstven dom Domžale poziva vse osebe starejše od 60 let, da se prijavijo na cepljenje proti covid-19

Zdravstveni dom Domžale obvešča, da je prišlo do spremembe vNacionalni strategiji za cepljenje proti Covid-19, zato trenutno cepimo samoosebe starejše od 60 let.


Naročanje na cepljenje po telefonu

Na cepljenje se lahko naročite na telefonsko številko 01/7245 162, od ponedeljka do petka

...

Odprta vsa igrišča in športna dvorana v občini Mengeš

Vse uporabnike športnih in otroških igrišč ter Športnedvorane Mengeš obveščamo, da so le-ti ponovno odprti.

Naprošamo vas, da pri uporabi igrišč in športne dvoraneupoštevate ukrepe države in priporočila NIJZ.


SKLEP

...

Obvestilo o prilagojenem poslovanju Občine Mengeš

Zaradi izvajanja nujnih ukrepov zazajezitev širjenja tretjega vala epidemije in s tem okužbe z virusom SARS-CoV-2 bo od 1. do vključno 11. aprila 2021 prilagojeno tudi poslovanje Občine Mengeš.

 

Za nujne primere so zaposleni v občinski upravi Mengeš dosegljivi preko telefona ali

...

Navodila za stik s svetovalci in za dostop v prostore Centra za socialno delo

Ob naraščanju stisk, ki jih povzroča epidemija COVID-19, sporočamo, da smo vam navoljo ves poslovni čas po telefonu 01 724 63 70 in e-pošti gpcsd.domza@gov.si.

 

Poslovni čas Center za socialno delo, osrednja Slovenija –vzhod (Masljeva ulica 3, 1230 Domžale)

  • ponedeljek, od 7.00
...

Zaprta vsa igrišča in športna dvorana v občini Mengeš

Vse uporabnike športnih in otroških igrišč ter Športne dvorane Mengeš obveščamo, da bodo le-ti zaprti, in sicer v času od 1. aprila 2021 do vključno 11. aprila 2021


Prosimo, da to prepoved dosledno upoštevate.


Sklep

...

OBVESTILO O PRODAJI STANOVANJA V LASTI OBČINE MENGEŠ

Javni razpis št. 3520-1/2021-1, za prodajo občinskega stanovanja (garsonjere) je objavljen na tej povezavi: http://www.menges.si/objave/javni-razpisi

ODPRTA VSA IGRIŠČA V OBČINI MENGEŠ

Vse uporabnike športnih in otroških igrišč obveščamo, da so le-ta ponovno odprta. Naprošamo vas, da pri uporabi igrišč upoštevate vsa priporočila NIJZ.

Sklep.pdf

...

Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu

 

Obveščamo vas, bomo v ponedeljek 01.03.2021 vZdravstvenem domu Domžale pričeli s cepljenjem proti klopnemumeningoencefalitisu. Potekalo bo v mesecu marcu, in sicer za samoplačnike (plačnik je lahko tudi ena odobčin ustanoviteljic za svoje občane), kot tudi za tiste za katere

...

Množično presejalno testiranje SARS CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi

Objavljamo dodatne termine množičnega presejalnega testiranja SARS CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi, ki ga organizira Zdravstveni dom Domžale. Testiranje bo potekalo v Domžalah v Športnem parku pri drsališču, in sicer od ponedeljka 1.3.2021 do petka 5.3.2021 med 8.30 in 14.00 uro.

Na

...

Športno rekreativne dejavnosti ponovno dovoljene

Športno rekreativne dejavnosti ponovno dovoljene ob upoštevanju priporočil NIJZ.

Otroška igrišča zaenkrat ostajajo zaprta.

Sklep odprtje športnih igrišč.pdf

...

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
šPORTNA DVORANA MENGEŠ
VIDEONADZOR


Na podlagi Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem varstvu osebnih podatkov — GDPR) in nacionalne zakonodaje o varstvu

...

Obvestilo zasebnih zobozdravstvene ordinacije s koncesijo v Zdravstveni postaji Mengeš

Vse zasebne zobozdravstvene ordinacije s koncesijo trenutno normalno delujejo, a žal se epidemiološka  slika nikakor ne popravi. Čaka nas resna in dolga  zima. Še vedno velja Odredba o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in

...

Cepljenje proti virusu SARS-Cov-2 tudi v Zdravstvenem domu Domžale

V Zdravstvenem domu Domžale bodo skladno znacionalno strategijo cepljenja proti virusu SARS-Cov-2 pričeli s cepljenjemoseb starejših od 80 let. Cepljenje bodo nadaljevali s cepljenjem osebstarejših od 60 let. Na koncu bodo proti virusu SARS-Cov-2 ostalo populacijo.

Vse, ki se želite

...

MNOŽIČNO PRESEJALNO TESTIRANJE SARS-CoV-2 S HITRIMI ANTIGENSKIMI TESTI

Zdravstveni dom Domžale od 04.01.2021 dalje organizira množično presejalno testiranje SARS-Cov-2 s hitrimi antigenskimi testi za občane Občine Domžale, Občine Lukovica, Občine Mengeš, Občine Moravče in Občine Trzin.

Na testiranje se ni potrebno posebej naročiti. S seboj imejte osebno

...

Obvestilo zasebnih zobozdravstvenih ordinacij v Zdravstveni postaji Mengeš

Obvestilo zasebnih zobozdravstvenih ordinacij v Zdravstveni postaji Mengeš

 

Vse zasebne zobozdravstvene ordinacije s koncesijo trenutno normalno delujejo, a žal se epidemiološka slika vztrajno slabša. Čakata nas resna ter nepredvidljiva jesen in zima. Še vedno velja Odredba o

...

Nujna sanacijska dela na objektu Glasbene šole Domžale, oddelek Mengeš

Objekt v katerem že več kot sedem desetletij poteka pouk, sedaj Glasbene šole Domžale, oddelka Mengeš, je bil potreben obnove, zato je Občina Mengeš v drugem rebalansu proračuna za leto 2020 rezervirala sredstva za obnovo. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je o sanaciji povedal: »V

...

Rekonstrukcija ceste zgornje Dobeno Rašica

Promet na Dobenu se zaradi vse večje poseljenosti vsakoletno povečuje, zato Občina Mengeš za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu in prevoznosti cest vsako leto obnovi nekaj bolj dotrajanih odsekov cest. Najprej je bilo razširjeno in sanirano cestišče v spodnjem, ravninskem delu ceste,

...

Na Levčevi ulici izvedena nujna obnova vodovoda, vodovodnih priključkov in kanalizacije

Občina Mengeš je po zaključeni obnovi vodovoda in kanalizacije na Glavarjevi ulici z upravljavcem gospodarske javne infrastrukture, JKP Prodnik, ugotovila, da je nujna tudi obnova vodovoda, vodovodnih priključkov in kanalizacije v delu Levčeve ulice. V sklopu vodovodnih in kanalizacijskih

...

Predstavljena idejna zasnova za preureditev stare telovadnice Osnovne šole Mengeš

V začetku oktobra je bila predstavnikom Sveta šole in Sveta staršev Osnovne šole Mengeš predstavljena idejna zasnova za preureditev stare telovadnice šole. Uvodoma je Franc Jerič, župan Občine Mengeš, vse prisotne povabil na ogled večnamenske nizkoenergijske Športne dvorane Mengeš:

...

POZIV PROSTOVOLJCEM ZA POMOČ V DOMU POČITKA MENGEŠ

Spoštovani.

 

Občina Mengeš in Civilna zaščita občine Mengeš pozivata vse prostovoljce, ki bi lahko nudili pomoč v Domu počitka Mengeš, da posredujejo ime in priimek, ter telefonsko številko ali elektronski naslov na e-naslov marko.kocjan@menges.si. Dom počitka Mengeš

...