Občina Mengeš

Izgradnja kanalizacije na Grobeljski cesti bo zaključena v mesecu juliju

Izgradnja kanalizacije na Grobeljski cesti bo zaključena v mesecu juliju

Občina Mengeš v sodelovanju z JKP Prodnik vsako leto obnovi del najbolj dotrajanega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja na območju občine. V letu 2021 je bilo obnovljeno omrežje na Zadružniški ulici in na odseku ceste Dobeno – Šorn, zaključena pa je bila tudi obsežna obnova na Pristavi. V začetku meseca junija je Občina Mengeš pristopila k izgradnji javnega kanala za odpadno komunalno vodo na Grobeljski cesti.

Na javni kanal za odpadno komunalno vodo se bodo priključili objekti ob Grobeljski cesti, ki imajo sedaj nepretočne triprekatne greznice in novogradnja. Na novo bo zgrajenega približno 115 metrov javnega kanala, obenem bo obnovljen tudi vodovod ob trasi kanalizacije. Na območju del Grobeljski cesti bo vzpostavljena delna zapora ceste, ki se bo skladno z območjem dela spreminjala. Dostopi do objektov na cesti bodo možni skladno s prometno signalizacijo in navodili izvajalca

Občina prosi vse uporabnike Grobeljske ceste za dosledno upoštevanje prometne signalizacije. Obnovitvena dela na obeh omrežjih bodo predvidoma zaključena v juliju 2022.

Na Občini Mengeš opozarjajo, da je sistematično investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ključnega pomena za varno oskrbo s pitno vodo in ustrezno urejeno odvajanje komunalne odpadne vode, zato prosijo vse občanke in občanke, ki uporabljajo območje obnovitvenih del, za strpnost.