Občina Mengeš

Na območju stare telovadnice je bilo v času kulture žarnih grobišč stanovanjsko naselje

Na območju stare telovadnice je bilo v času kulture žarnih grobišč stanovanjsko naselje

Na območju stare telovadnice Osnovne šole Mengeš so arheologi v kulturni plasti prehoda iz mlajše bronaste dobe v starejšo železno, ki jo imenujemo tudi doba žarnih grobišč, našli ostanke stavb in drugih predmetov, ki kažejo, da je bilo to območje stanovanjske naselbine. Draško Josipovič, vodja arheoloških izkopavanj, je pojasnil: »V dobi žarnih grobišč so bile stanovanjske naselbine na ravnini in ne na manj dostopnih hribovitih delih, kot kasneje v času starejše železne dobe.«

Na severnem delu območja stare telovadnice Osnovne šole Mengeš so v kulturni plasti žarnih grobov, na vzhodnem delu našli dva povsem lesena objekta. V enem objektu so našli ostanke suhega sadja, predvidevajo, da je šlo za hruške; ostanke semena, ki so ga poslali v analizo in več lupin lešnikov. Draško Josipovič je pojasnil vidne ostanke: »Predvidevamo, da sta bila objekta ogradi za prašiče. Hrana, ki smo jo našli v objektu je bila namenjena prašičem. V okolici smo našli tudi več prašičjih kosti, nekaj je bilo tudi čekanov divjih prašičev, ki pa so jih ulovili.« Lesene zidove zahodne stavbe so deloma že odstranili in jih shranili za nadaljnje analize: »Biologi bodo povedali za katero vrsto lesa gre. Predvidevam pa, da bo ali hrast, jesen ali kostanj, drevesne vrste, ki so odporne na vlago.« Preostanek lesenega zidu stavbe, ki je bila neverjetneje pokrita s skodlami in verjetno deloma s slamo, bodo prevzeli v Restavratorskem centru v Ljubljani, kjer ga bodo pospravili v posebno posodo za razsoljevanje. Nato ga bodo po desetih do dvanajstih letih utrdili in začeli raziskovati. Draško Josipovič pa je komentiral leseno najdbo: »Leseni deli obeh stavb so teoretično stari vsaj 2.800 do 2.900 let, torej so iz poznega 9. stol. pr. n. št., torej iz obdobja prehoda iz pozne bronaste doba v zgodnjo železno dobo

V kulturni plasti žarnih grobišč so arheologi na območju stare telovadnice osnovne šole Mengeš našli tudi dve stavbi za bivanje. V obeh stavbah sta se ohranili tudi peči, v prvi je dobro vidna tako peč kot delovni prostor pred pečjo, v drugi pa je ta del slabše ohranjen. Draško Josipovič med pogovorom pojasni, da je imela dobro ohranjena peč še kupolo, ki pa se je zaradi starosti sesula vase: »Sistem gradnje stavb je bil v teh časih podoben kot v mlajših obdobjih, ki sledijo na tem območju. Leseni koli, ki so bili pomembni za nosilnost in so jih večkrat utrjevali ter lesene ali slamnate strehe. To se vidi po manjših luknjah v tleh. Večje luknje so namenjene shranjevanju in jih imenujemo shrambne jame, podobno kot jih še danes kopljemo na taborjenju, da hrana in pijača ostaneta hladni.« Omenjeni stavbi za bivanje sta bili ločeni z lesenimi vertikalnimi deskami, odkopanih je bilo 10 desk. Draško Josipovič je povedal: »Predvidevamo, da je šlo za podoben način oziroma ograjo kot jo imajo danes vrstne hiške.« 

Draško Josipovič je tudi pojasnil: »V dobi žarnih grobišč so bile naselbine na ravnini, zato predvidevamo, da na tem mestu ni bilo gospodarske dejavnosti. Tako zaenkrat kažejo tudi na najdbe na tem območju, predvsem pa najdbe na Gobavici, ki so vse mlajše od 9. stol. pr. n. št.«

V zahodnem območju stare telovadnice Osnovne šole Mengeš pa v teh plasteh niso našli nobenih predmetov ali ostankov stavb. Draško Josipovič je pojasnil: »Predvidevamo, da je bil hudournik, ki je prišel iz prevala na Gobivici v tem času še aktiven, zato tu niso gradili ter da je zaradi kasnejših stavb na tem območju zgubil svojo moč oziroma se pojavil v manjši meri in le občasno.«

S to kulturno plastjo se na območju stare telovadnice Osnovne šole Mengeš zaključujejo arheološka izkopavanja. Po koncu izkopavanj bodo območje zasuli in najdene predmete po obdelavi in zaključnem poročilu predali v hrambo Medobčinskemu muzeju Kamnik.