Občina Mengeš

V občini Mengeš je potekalo državno tekmovanje v oranju

V občini Mengeš je potekalo državno tekmovanje v oranju

V petek, 2. septembra 2022, se je v občini Mengeš z otvoritvijo pred Lovsko kočo Mengeš začelo 65. državno tekmovanje oračev Slovenije in 27. državno tekmovanje dijakov in študentov biotehniških šol v oranju, potekalo pa je tudi državno tekmovanje žensk v spretnostni vožnji s traktorjem. Svečana razglasitev rezultatov je bila v soboto, 3. septembra 2022, v dvorani gradu Jable. Državna tekmovanja so potekal na zemljiščih Kmetijskega inštituta Slovenije, ki je pripravil tudi zanimiv spremljevalni program. Tekmovanje v sodelovanju z različnimi partnerji organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije, zmagovalca pa se bosta udeležila svetovnega prvenstva.

 

Seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sejni sobi Občine Mengeš

V sejni sobi Občine Mengeš je v petek, 2. septembra 2022, dopoldan potekala seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Člane komisije je najprej pozdravil Franc Jerič, župan Občine Mengeš, ki je na kratko predstavil občino Mengeš in jim zaželel uspešno delo. Cvetko Zupančič, predsednik komisije je povedal: »Komisija se vsako leto sestane na prvi dan državnega tekmovanja oračev. Veseli smo, da nas gostite pri vas na občini.« Komisije je obravnavala aktualno temo, predlagane spremembe evropske zakonodaje na področju fitofarmacevtskih sredstev (FFS). Na seji je bila prisotna tudi Irena Šinko, ministrica za Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Slavnostna otvoritev in začetek tekmovanja

Slavnostna otvoritev 65. državnega tekmovanja oračev Slovenije in 27. državnega tekmovanja dijakov in študentov biotehniških šol v oranju je potekala pred Lovsko kočo Mengeš. Najprej sta lanska zmagovalca ob slovenski himni dvignila slovensko zastavo. 

Vse prisotne je najprej pozdravil Andrej Simončič, direktor Kmetijskega inštituta Slovenije: »Ponosen sem, da nam je do danes uspelo polje, ki je pred nami in tudi druga polja inštituta, ohraniti takšna kot so bila in da so v dobrem stanju. Tudi na teh poljih inštitut še naprej opravlja svojo dejavnost. Danes želim vsem prijetno tekmovanje in bivanje ter vas vabim na ogled spremljajočih dejavnosti.« 

Sledil je nagovor Staneta Pejovnika, predsednika Zveze za tehnično kulturo Slovenije, ki je opozoril na pomen tekmovanj in promocijo znanj s področja: »Zveza vsako leto organiziral različna tekmovanja v katera se vključuje več kot 50.000 mladih, od tega se jih največ udeleži tekmovanja v logiki. Izbirna tekmovanja zmagovalcem omogočijo udeležbo na mednarodnih tekmovanjih in tako je tudi danes. V preteklosti smo že večkrat dokazali, da imamo v Sloveniji izredna znanja na tehničnem področju in da na tem področju sodimo med najuspešnejše države v centralni Evropi.« 

Marjan Pogačnik, direktor Biotehniškega centra Naklo, je prisotne nagovoril v imenu Konzorcija Biotehniških šol Slovenije: »V konzorcij je povezanih 13 šol, ki jih obiskuje več kot 5.000 dijakov in skoraj 900 študentov. V letu 2006 smo prenovili programe, ki so v teh časih ponovno potrebni prenove. Predvsem je pomembno, da imamo vso potrebno infrastrukturo, saj lahko le tako posredujemo mladim potrebno znanje in izkušnje, da ne bodo napak delali na domačih kmetijah. V veliko pomoč pri vlaganju v mlade pa je tudi velika srčnost naših učiteljev.« 

Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, pa je toplo pozdravil predvsem tekmovalce: »Moj prvi stik z oranjem je bil, ko sem očetu, ki je oral s konjem, prinesel malico, pa seveda za konja ovs. Ne glede na napredek, ki ga je prinesla tehnika, je danes enako pomembno narediti dobro brazdo - ravno in enako globoko. Vsem tekmovalcem želim čim bolj enakomerno brazdo, sodnikom pa dobro oko in nepristransko ocenjevanje

Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije, je tekmovalcem zaželel: »Vidim, da se temperatura dviguje in da so tekmovalci že polni pričakovanj, zato jim bom zaželel le, da je dež dovolj namočil polje, da bo brazda lahko čim bolj ravna in enakomerna. Tekmovanje kot je današnjo je namenjeno tudi druženju in izmenjavi znanja in izkušenj. Izkoristite ga.« 

Sledil je nagovor Franca Jeriča, župana Občine Mengeš, ki je vsem udeležencem tekmovanja zaželel: »Vesel sem, da vas lahko pozdravim v občini Mengeš. Želim vam prijetno druženje in bivanje pri nas, predvsem pa, da se boste radi vračali. Vsem tekmovalcem pa želim uspešno tekmovanje, zadovoljstvo v doseženem delu in uspehih

Nato je prisotne nagovoril še Aleš Kovšca, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije: »Ko govorimo o novih razmerah v svetu, po epidemiji covid-19 in vojni ter vremenskih spremembah, se vse pogosteje omenja beseda prehranska samozadostnost oziroma zagotavljanje prehranske varnosti. Predpogoj za dobro žetev je prav gotovo dobro pripravljena zemlja, kakovostna obdelava tal, zato zahvala Zvezi za tehnično kulturo Slovenije, da skrbi za prenos znanj in izkušenj

Tudi Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se je dotaknila področja prehranske varnosti: »Veliko je izzivov s katerimi se na področju kmetijstva srečujemo v zadnjem obdobju. Prav gotovo je ena od njih ali bomo imeli dovolj hrane ali smo samooskrbni. Pri tem pa je pomembno tudi ohranjanje, varovanje tal, biodiverzitete,... Najpomembnejša naloga pa ostaja spodbujanje mladih, da se bodo odločali za kmetovanje. Omogočiti jim moramo dostop do znanja in izkušenj, predvsem pa dobre pogoje za delo. Današnje tekmovanje je izredna priložnost za prenos znanja, da bodo mladi in starejši izmenjali izkušnje. Zmaga naj najboljši, tisti, ki bo imel tudi malo športne sreče.« Ministrica je na koncu govora otvorila tekmovanje.

Kratki uvodni nagovor o pravilih tekmovanja pa je imel Jože Benec, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana, ki je pojasnil: »Najboljši slovenski orači se bodo pomerili v oranju strnišča in ledine. Tekmovanje bo potekalo v dveh kategorijah - s plugi krajniki in z obračalnimi plugi. Vsak tekmovalec bo moral preorati 20 x 70 m veliko tekmovalno parcelo strnišča. Kvaliteto oranja pa bo ocenjevala strokovna komisija.« Posebej je opozoril, da so pripravili tudi predstavitev trajnostne oziroma minimalne obdelave tal.

Otvoritev je povezoval Matjaž Repnik, za kulturni program pa je poskrbela Mengeška godba - veterani. Na otvoritvi se je s stojnico predstavljajo tudi Turistično društvo Mengeš. 

Nova državna prvaka v oranju sta Igor Pate, ki je zmagal v kategoriji obračalni plugi, in Anton Filak, zmagovalec v kategoriji plugi krajniki. 

V spremljevalnem programu, ki je bil tako v petek kot v soboto, je potekal Dan koruze v organizaciji KGZ Zavod Ljubljana, predstavitev Kmetijskega inštituta Slovenije, predvsem delovanje bioplinarne, ogled poskusnih posevkov, ogled specialne kmetijske mehanizacije ter Državno tekmovanje žensk v spretnostni vožnji s traktorjem v organizaciji Zveze kmetic Slovenije. 

Tekmovanje so poleg Zveze za tehnično kulturo Slovenije pripravili Kemijski inštitut Slovenije, Občina Mengeš, KGZS – kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Biotehniški center Naklo, Lovska družina Mengeš in Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma. Prireditev pa so podprli Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Zadružna zveza Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Deželna banka Slovenije d. d., Krka d. d., Novo mesto, Občina Cerklje, Interexport d. o. o., Turistično društvo Mengeš, Allium z. o.z o., Jata Emona in Zavarovalnica Grawe d. d.